wyszukiwarka

Wszystkie ogłoszenia

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

OR05/BP091/17/14
19.09.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Inspektor

w Rawskim Biurze Powiatowym

Stanowisko pracy ds.obsługi wniosków PROW i PB-1

OR07/55/14
18.09.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

od referent do specjalisty

Samodzielne stanowisko pracy ds.kancelaryjno-biurowych w BP

w Siedleckim Biurze...

OR08/BP166/09/14
18.09.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opolski Oddział Regionalny w Opolu

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektora

w Strzeleckim Biurze Powiatowym

Opolskiego Oddziału Regionalnego

Stanowisko pracy ds.obsługi wniosków...

OR08/BWI/08/2014
18.09.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektora

w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego

Opolskiego Oddziału Regionalnego

stanowisko pracy ds.obsługi wniosków o przyznanie pomocy

OR06/BDSPB/11/14
18.09.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Małopolski Oddział Regionalny

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: inspektor

 

Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków w zakresie PROW

w Biurze Działań Społecznych i Środowiskowych oraz...

OR06/BP108/10/14
18.09.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Małopolski Oddział Regionalny

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: inspektor

Samodzielne stanowisko pracy ds.rejestracji zwierząt

w Nowosądeckim Biurze Powiatowym

OR11/BDSSPB/13/14
18.09.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Inspektor

Stanowisko pracy ds. zarządzania należnościami

w Biurze Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich-Wydział...

ARiMR/DAW/58/14
18.09.2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Audytor wewnętrzny/Główny Specjalista w Departamencie Audytu Wewnętrznego

Stanowisko pracy ds.audytu krajowego

OR03/18/2014
15.09.2014

OR03/18/2014

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

Stanowisko pracy ds. monitoringu i raportowania

miejsce pracy: Elizówka 65B, 21-003...

OR16/BWI/26/14
15.09.2014

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Starszy inspektor/Specjalista

w Wydziale Rolnym

Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego

Stanowisko: Stanowisko pracy ds. wniosków o...

Poprzednia
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia