Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

Pejzarz rolniczy

BDSPB realizuje zadania m.in. dotyczące obsługi wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wsparcia w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.

Nadzoruje i koordynuje działania z zakresu ewidencji producentów oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 realizowanych na poziomie biura powiatowego.

Rozpatruje odwołania wnoszone przez rolników od decyzji wydawanych przez kierowników biur powiatowych, jak również rozlicza należności, m.in. kwot zwróconych przez beneficjentów.

W ramach PROW 2007-2013 dużym zainteresowaniem wśród działań  nieinwestycyjnych cieszyły się:

  • Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
  • Program rolnośrodowiskowy,
  • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
  • Grupy producentów rolnych.

W ramach PROW 2014-2020 do zadań BDSPB należy m.in. obsługa działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" oraz nadzór nad działaniami realizowanymi przez podległe biura powiatowe, takimi jak np.: "Rolnictwo ekologiczne", "Program Rolnośrodowiskowo-Klimatyczny", "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników".