Pomorski - OR11

Sekretariat - tel. 58 668 60 00/01

81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1

e-mail: pomorski@arimr.gov.pl

DYREKCJA POMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

Karol Narloch - Dyrektor
Karol Narloch - Dyrektor


 

Żaneta Jenta - Zastępca Dyrektora
Żaneta Jenta - p. o. Zastępcy Dyrektora
Sylwia Skupień - p. o. Zastępcy Dyrektora
Sylwia Skupień - p. o. Zastępcy Dyrektora

 

Kierownicy biur powiatowych ARiMR - otwórz

 

 

Zapraszamy na szkolenia

Lp.

Termin szkolenia - "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" oraz
"Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"

Miejsce szkolenia (adres)

1

9 października 2017 godzina 10:00

Kościerzyna,
sala w Urzędzie Gminy ul. Strzelecka 9

2

10 października 2017 godzina 10:00

Puck,
sala w siedzibie ODR , ul. Wejherowska 5

3

12 października 2017 godzina 11:00

Brusy,
Centrum Kultury i Biblioteki , ul. 31 Dworcowa 18

4

18 października 2017 godzina 10:00

Kartuzy,
sala w Urzędzie Miasta, ul. Generała Józefa Hallera 1

ARiMR przypomina rolnikom ubiegającym się o dopłaty oraz beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych nawałnicą jaka miała miejsce 11-12.08.2017 r.  nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, muszą o tym poinformować ARiMR.

Jeśli zaistniałe szkody mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności.

W przypadku wniosków obszarowych oraz wniosków inwestycyjnych obsługiwanych w ramach PROW, oświadczenie należy złożyć w następujących terminach:

  • PROW 2007-2013 - 10 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku;
  • PROW 2014-2020 - 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

W przypadku wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oświadczenie należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

Wszelkie szczegóły oraz niezbędna pomoc w najbliższym Biurze Powiatowym Agencji

Powyższa informacja podyktowana jest wystąpieniem w ostatnim czasie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających wpływ na straty w gospodarstwach rolnych w województwie pomorskim. Niedotrzymanie powyższych terminów na złożenie takiej informacji spowoduje brak możliwości odstąpienia przez ARiMR od kar administracyjnych w sytuacji braku wywiązania się przez rolnika z deklaracji zawartych we wnioskach obszarowych  lub zobowiązań wynikających z zawartych w umów w programach inwestycyjnych.

Pobierz "Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej"

Krótko o Oddziale

Pomorski Oddział Regionalny powstał w 2000 roku jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. W pierwszym okresie swojego istnienia głównym zadaniem realizowanym przez Agencję była obsługa programu SAPARD.

Kolejnym etapem rozwoju ARiMR, związanym z przygotowaniami do pełnienia funkcji agencji płatniczej dla instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej było utworzenie biur powiatowych podległych organizacyjnie oddziałom regionalnym.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nastąpiło istotne rozszerzenie zakresu działania ARiMR, a tym samym jej oddziałów, m.in. wdrożone zostały płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, rozszerzeniu uległy działania związane z pozyskaniem wsparcia na inwestycje związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Oddział obsługuje w chwili obecnej ok. 40 tysięcy rolników, producentów rolnych i firm pracujących na rzecz rolnictwa i wsi.

Siedziba Pomorskiego Oddziału ARiMR
Siedziba Pomorskiego Oddziału ARiMR
Interesanci obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta
Interesanci obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta

Z racji położenia Oddział skutecznie i aktywnie zajmuje się dystrybucją środków z programów PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007 - 2013  oraz PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020. Środki te w istotny sposób przyczyniają się do  modernizacji portów i przystani rybackich oraz do powstawania giełd rybnych. Służą one także ochronie i odbudowie żywych zasobów morza, trafiając do rybaków m.in. w postaci rekompensat za trwałe lub tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Agencji w województwie pomorskim tworzy Oddział  Regionalny z siedzibą w Gdyni oraz 16 Biur Powiatowych zlokalizowanych we wszystkich miastach powiatowych z wyjątkiem Powiatu Malborskiego, w przypadku którego Biuro Agencji umiejscowione jest w Starym Polu.

W Oddziale Regionalnym, ze względu na zakres wykonywanych zadań, wyodrębnionych zostało 8 następujących biur:

  • Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)
  • Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich(BDSPB)
  • Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)
  • Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)
  • Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa (BKiB)
  • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
  • Biuro Finansowo-Księgowe (BFK)
  • Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)

BIURA POWIATOWE POMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

PowiatAdres biuratel/faxtelefon
Bytowski

77-100 Bytów ul. Miastecka 2

zobacz mapę

59
821 58 98
59
821 50 70 /71
Chojnicki

89-600 Chojnice ul. Kościerska 10

zobacz mapę

52
396 09 27
52
396 28 00 /01
Człuchowski

77-300 Człuchów, ul. Słowackiego 5

zobacz mapę

59
834 65 91
59
834 52 83
Gdański

83-000 Pruszcz Gdański ul. Sikorskiego 2a

zobacz mapę

58
682 28 45
58
692 80 01 /02
Kartuski

83-300 Kartuzy ul. Kolejowa 15/17

zobacz mapę

58
681 21 73
58
685 44 01 /02
Kościerski

83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa 7B

zobacz mapę

58
686 39 58
58
680 17 71
Kwidzyński

82-500 Kwidzyń ul. Słowiańska 13a

zobacz mapę

55
261 35 32
55
275 96 80 /81
Lęborski

84-300 Lębork, ul. Plac Pokoju 9

zobacz mapę

58
668 65 00
59
863 43 13
Malborski

82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 21

zobacz mapę

55
271 34 54
55
271 00 90 /91
Nowodworski

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Kanałowa 2

zobacz mapę

55
246 26 02
55
246 02 00 /01
Pucki

84-100 Puck ul. Kolejowa 7

zobacz mapę

58
673 03 18
58
673 03 21
Słupski

76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1

zobacz mapę

59
841 21 17
59
848 62 92
Starogardzki

83-200 Starogard Gdański ul. Zielona 16

zobacz mapę

58
562 67 50
58
560 09 51 /52
Sztumski

82-400 Sztum ul. Sienkiewicza 68

zobacz mapę

55
277 78 72
55
277 93 75 /76
Tczewski

83-110 Tczew ul. Kołłątaja 9

zobacz mapę

58
531 15 69
58
530 31 61
Wejherowski

84-200 Wejherowo ul. Sikorskiego 60

zobacz mapę

58
677 50 19
58
677 57 20 /21

Pomorski Oddział Regionalny ARiMR zorganizował staż zawodowy dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

www.efs.gov.pl www.europa.eu