Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zastępca Prezesa Jarosław Wojtowicz

Jarosław Wojtowicz, lat 43, urodził się i wychował w Otwocku. Jest absolwentem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami, a także audytu, kontroli finansowej i rachunkowości.

W latach 1991-1993 był asystentem naukowo-badawczym w Zakładzie Sanitacji Wsi Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. W latach 1995-1996 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako główny specjalista, zaś w latach 1996-2007 w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowiskach od naczelnika wydziału do Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów. W okresie 2007-2008 był Dyrektorem Biura Audytu Wewnętrznego w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.

Od grudnia 2008 r. pracuje w ARiMR, początkowo w Mazowieckim Oddziale Regionalnym, następnie w Centrali, gdzie był Dyrektorem Departamentu Wsparcia Krajowego oraz Departamentu Zarządzania Należnościami.

Od lutego do grudnia 2011 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie odpowiadał m.in. za sprawy związane z prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz z reformą Wspólnej Polityki Rolnej.

1 grudnia 2011 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa ARiMR.