Prezes Maria Fajger

Zastępca Prezesa Maria Fajger

Z dniem 2 listopada 2017 r. Maria Fajger otrzymała nominację na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1 sierpnia 2017 roku, Maria Fajger pełniła obowiązki prezesa ARiMR, zastępując na tym stanowisku Dariusza Golca. Od stycznia 2016 r. pełniła funkcję zastępcy prezesa ARiMR. Nadzorowała wówczas pracę departamentów: Działań Inwestycyjnych, Oceny Projektów Inwestycyjnych oraz Działań Delegowanych.
Urodzona w 1963 roku w Dusznikach Zdroju. Z wykształcenia inżynier rolnictwa, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie.
Była kierownikiem działu ekologii i ochrony środowiska i zastępcą dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pracowała jako dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Pełniła funkcję doradcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wojewody podkarpackiego.
W latach 2006-2007 kierowała Podkarpackim Odziałem Regionalnym ARiMR w Rzeszowie.
Maria Fajger jest mężatką i ma trójkę dzieci. Jej pasją są góry - zarówno wspinaczka latem, jak i zimą - jazda na nartach.

Maria Fajger nadzoruje:

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Analiz i Sprawozdawczości - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Kontroli i Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz