Prezes ARiMR Daniel Obajtek

 

Prezes

Daniel Obajtek

Urodzony w 1976 roku w Myślenicach.

Absolwent Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Magister inżynier - Ochrona Środowiska. 

W latach 1999 - 2005 kierownik w firmie Elektroplast.

2005 - 2006 - dyrektor w firmie Elektroplast.

Działacz lokalny i samorządowy.
W latach 2002 - 2006 radny Gminy Pcim, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, Zdrowia, Oświaty oraz Spraw Socjalnych.

Od 2006 roku Wójt gminy Pcim.

Laureat wielu nagród, w tym I miejsca w plebiscycie EURO-GMINA województwa małopolskiego 2008/2009 oraz tytułu Lidera Opieki Społecznej.

Nagrodzony tytułem Osobowość Ziemi Myślenickiej 2009.

Jako samorządowiec utworzył Centrum Usług Socjalnych, wprowadził rozwiązania przyczyniające się do wyrównania standardów nauki w nowych i nieco starszych placówkach szkolnych, objął opieką logopedyczną dzieci w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych, otworzył bezpłatne gabinety stomatologiczne obejmujące opieką wszystkie dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Pcim, wdrożył projekt ze środków unijnych dotyczący komputeryzacji gospodarstw oraz organizacji kursów i szkoleń dla mniej zamożnych gospodarstw.
Założył Spółdzielnię Socjalną Prima, wyróżnioną tytułem Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2015 roku, wspierał kulturę oraz lokalne zespoły. Przeprowadził również inwestycje infrastrukturalne w gminie.

Od 27 listopada 2015 roku pełniący obowiązki Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powołany na stanowisko Prezesa ARiMR 13 stycznia 2016 roku.

Prezes ARiMR Daniel Obajtek nadzoruje:

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Kontroli i Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz