p.o. Zastępcy Prezesa Dariusz Golec

p.o. Zastępcy Prezesa Dariusz Golec

Urodzony w 1975 roku w Tarnogrodzie.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. W 2008 roku uzyskał certyfikat MBA IT.

Zarządzał i koordynował projekty dla firm takich jak Polkomtel S.A.; GG Network S.A.  czy Poczta Polska S.A.

Opracowywał strategię rozwoju produktów mobilnych dla wszystkich sieci telekomunikacji mobilnej, wdrażał programy zarządzania procesowego. Kierował projektami budowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zarządzał procesami przetargowymi, integracji i wdrożenia oraz procesami realizowanymi w metodyce Prince2. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR  Dariusz Golec nadzoruje:

Departament Informatyki - otwórz

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - otwórz