Departament Administracyjno - Gospodarczy - nadzoruje Krzysztof Szymborski Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Administracyjno - Gospodarczy realizuje zadania w zakresie planowania i obsługi administracyjno-gospodarczej Centrali Agencji, monitoringu oraz planowania środków na funkcjonowanie oddziałów regionalnych w zakresie działań administracyjno organizacyjnych. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

  • administrowania powierzchniami biurowymi Centrali Agencji;

  • utrzymania w należytym stanie technicznym pomieszczeń biurowych oraz sprzętu i wyposażenia biurowego Centrali Agencji, jak również przeprowadzanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;

  • prac porządkowych, drobnych napraw i przeprowadzek pracowników Centrali Agencji;

  • współtworzenia, wdrażania i realizacji Planu Zapewnienia Ciągłości Działania Centrali Agencji w zakresie zapewnienia dróg ewakuacji, środków transportu i wyposażenia biurowego;

  • administrowania majątkiem trwałym Centrali Agencji i jego ubezpieczania;

  • prowadzenia spraw związanych z zakupem i zaopatrzeniem Centrali Agencji oraz jej pracowników w środki trwałe, wyposażenie i materiały z wyłączeniem oprogramowania, sprzętu informatycznego i przynależnych materiałów eksploatacyjnych, jak również praw autorskich;

  • prowadzenia magazynów sprzętu, wyposażenia i materiałów oraz ewidencjonowanie przychodów i rozchodów magazynowych;

  • prowadzenia gospodarki samochodowej Centrali i współpracy z oddziałami regionalnymi w tym zakresie;

  • obsługi kancelaryjnej Centrali Agencji;

  • prowadzenia archiwum zakładowego Centrali Agencji;

  • monitorowania zawieranych przez oddziały regionalne umów najmu i eksploatacji lokali użytkowanych;

  • analizy planów finansowych składanych przez odziały regionalne w zakresie zaciąganych zobowiązań majątkowych, wydatków inwestycyjnych oraz prac remontowo-adaptacyjnych oddziałów regionalnych i biur powiatowych oraz monitorowania i kontroli realizacji wykonania planów finansowych w tym zakresie;

  • zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Centrali Agencji.


Dyrektor

Joanna Warowny


Sekretariat:
tel.: 22 318-42-50, 22 595-06-00, fax: 22 318-54-13.