Biuro Projektów i Procesów - nadzoruje Marek Deutsch Zastępca Prezesa ARiMR

Biuro Projektów i Procesów koordynuje zadania o charakterze przekrojowym, w których realizację zaangażowane są  komórki organizacyjne z różnych obszarów funkcjonowania Agencji. W szczególności Biuro prowadzi prace przygotowawcze w zakresie:

  1. planowania, koordynowania i nadzoru nad realizacją projektów o charakterze ponad-departamentalnym;
  2. analizy i monitorowania procesów biznesowych Agencji;
  3. inicjowania, nadzorowania, koordynacji, dokumentowania i zamykania projektów strategicznych Agencji;
  4. tworzenia okresowych raportów statusów realizacji projektów strategicznych;
  5. opracowywania standardów organizacyjnych dla projektów realizowanych w Agencji.

Dyrektor
Artur Kapuściński

tel. 22 595 03 94