Departamenty i Biura Centrali

W skład Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wchodzą 22 departamenty i biura. Poniżej znajdują się numery telefonów do każdego z nich, a także informacje o tym, kto nadzoruje ich pracę. 

Nadzoruje Dariusz Golec p.o. Prezesa ARiMR

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - otwórz

Departament Informatyki - otwórz

Departament Kontroli i Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz

Nadzoruje Arkadiusz Szymoniuk p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR

Departament Działań Społecznych i Organizacji Producentów - otwórz

Departament Analiz i Sprawozdawczości - otwórz

Departament Pomocy Technicznej - otwórz

Nadzoruje Maria Fajger Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Działań Delegowanych - otwórz

Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych - otwórz

Departament Działań Inwestycyjnych - otwórz

Nadzoruje Halina Szymańska Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Płatności Bezpośrednich - otwórz

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt - otwórz

Departament Wsparcia Rybactwa - otwórz

Departament Wsparcia Krajowego - otwórz

Nadzoruje Bartosz Grucza Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Finansowy - otwórz

Departament Księgowości - otwórz

Departament Zarządzania Należnościami - otwórz

Departament Administracyjno-Gospodarczy - otwórz