Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

O ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 roku. Została wyznaczona do pełnienia roli akredytowanej Agencji płatniczej. Zajmuje się  wdrażaniem w rolnictwie i na obszarach wiejskich instrumentów współfinansowanych z unijnego budżetu oraz udzielaniem pomocy ze środków krajowych.