Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich

  1. Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
  2. Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
  3. Instrukcja wypełniania wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
  4. Wykaz kodów kraju pochodzenia - otwórz

Związek Kół Gospodyń Wiejskich

  1. Wniosek o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
  2. Załącznik do wniosku o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - dla założycieli związku kół - otwórz
  3. Załącznik do wniosku o wpis związku kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - dla członków związku kół - otwórz
  4. Instrukcja wypełniania wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - otwórz
  5. Wykaz kodów kraju pochodzenia - otwórz