Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

O NAS

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r.
w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Czym jest ARiMR?

ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej Unii Europejskiej.

Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

więcej.. na temat Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR - TV, RADIO, PRASA ...

FILMY * SPOTY TELEWIZYJNE * KONFERENCJE PRASOWE *
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ * PATRONATY ARiMR

Najważniejsze wydarzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR WYDARZENIA

Tam bylismy - biżące informacje z życia ARiMR

TAM BYLIŚMY

Komentarze, sprostowania i oświadczenia rzecznika prasowego ARiMR

Komentarze, sprostowania i oświadczenia rzecznika prasowego

DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE PROWADZONE PRZEZ ARiMR

DZIAŁANIA INFORMACYJNO
- PROMOCYJNE PROWADZONE PRZEZ ARiMR