System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (tj. bydła, owiec, kóz i świń) w oparciu o zgłoszenia składane przez posiadaczy zwierząt.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) jest wykorzystywany w szczególności do ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt.

 Według stanu bazy danych na dzień 31.05.2018 roku w systemie IRZ zarejestrowano:

 

   bydło

   owce

   kozy

Liczba zwierząt

6 653 100

276 958

46 354

Liczba siedzib stad posiadających zwierzęta danego gatunku

402 568

9 245

8 420

 

Ponadto w systemie IRZ zarejestrowano 193 234 siedzib stad posiadających zwierzęta z gatunku świnie.

 

 

Głównym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej a przez to uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE.


Na System IRZ, obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie składają się następujące elementy:

  • Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (Centralna Baza Danych),

  • Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaż (świnie),

  • Paszporty bydła,

  • Księgi rejestracji prowadzone przez posiadacza w siedzibie stada odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt,

  • Dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).

Skomputeryzowana baza danych (Centralna Baza Danych Systemu IRZ) jest tworzona jako sieciowy system informatyczny, zintegrowany z systemem IACS (systemem ZSZiK), oparty o struktury terytorialne ARiMR, Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe.

W bazie danych Systemu IRZ gromadzone są informacje na temat:

  • Posiadaczy zwierząt (rejestr producentów)
  • Zwierząt i ich miejsc przebywania (rejestr siedzib stad)
  • Przemieszczeń zwierząt (rejestracja zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt).

Dane zawarte w bazie danych systemu IRZ pozwalają na śledzenie historii życia zwierząt z gatunków bydło, owce, kozy i świnie.