Obsługa zgłoszeń przez Internet

Internetowe zgłaszanie zdarzeń do Systemu IRZ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom oznakowanych zwierząt gospodarskich składanie w formie elektronicznej zgłoszeń o zwierzętach do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację CK IRZ, która pozwala posiadaczom na przesyłanie danych ze zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Nadawanie uprawnień do przekazywania danych za pośrednictwem Internetu odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie dostępu do systemu informatycznego ARiMR (oddzielnie dla producentów będących osobami fizycznymi oraz dla producentów będących osobami prawnymi). Posiadacz zwierząt powinien dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR wniosek o przyznanie loginu i kodu dostępu do Systemu Informatycznego IRZ ARiMR wraz z regulaminem korzystania z konta, podpisanym przez zainteresowanego.

Dane nowoutworzonego konta internetowego są wysyłane wnioskodawcy. Od momentu otrzymania loginu i hasła posiadacz zwierząt może korzystać z elektronicznej formy składania zgłoszeń poprzez aplikację CK IRZ.

Aplikacja CK IRZ umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań:

  • Zgłoszenie bydła do rejestru

  • Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru

  • Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz

  • Zgłoszenie przemieszczenia zwierząt poprzez targ (administrator)

  • Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła, owiec albo kóz

  • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni

  • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz

  • Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła

  • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła

  • Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz 

Od dnia 12 kwietnia 2010 r. Aplikacja CK IRZ umożliwia składanie kolejnych dokumentów zgłoszeń.
Są to:

 • Zgłoszenie świń do rejestru,
 • Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
 • Zgłoszenie zmiany stanu stada świń.

Ponadto od dnia 19 lipca 2010 r. została udostępniona funkcjonalność zgłaszania do rejestru zwierząt z gatunku owce lub kozy oznakowanych identyfikatorem elektronicznym. Dodatkowo dyspozycja Zamówienie duplikatów kolczyków dla bydła owiec i kóz została zastąpiona dyspozycją  Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz, który wiernie odzwierciedla papierową wersję wniosku.

Jeśli masz pytanie lub problem dotyczący działania Aplikacji CK IRZ zgłoś go do nas:

- kontakt mailowy -  infolinia@arimr.gov.pl

- infolinia czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 - 21:00 tel. 800 38 00 84

Aby mieć możliwość prawidłowej pracy przy obsłudze zgłoszeń przez Internet należy wypełnić i przesłać do ARiMR jeden z poniższych dokumentów:

Wraz z regulaminem korzystania z konta użytkownika:

W przypadku problemów z kontem lub hasłem prześlij do ARiMR poniższy dokument:

Aby uruchomić Aplikację CK IRZ - zgłaszanie zdarzeń do Systemu IRZ kliknij na poniższy link:

Aby pobrać instrukcję do aplikacji CK IRZ pobierz poniższy dokument: