ARiMR

Duplikaty kolczyków

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia przez zwierzę kolczyka, konieczne jest niezwłoczne złożenie przez posiadacza Wniosku o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz. Wniosek składa się w biurze powiatowym Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję. Duplikaty kolczyków posiadacz zwierząt zamawia u dostawcy wybranego z listy dostawców prowadzonej przez Agencję, po otrzymaniu Odpowiedzi (z pieczątką "autoryzowane do produkcji") na w/w Wniosek.

Na duplikacie kolczyka znajdują się identyczne dane, które były umieszczone na utraconym lub uszkodzonym kolczyku, a ponadto cyfra rzymska oznaczająca kolejny numer duplikatu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, oznakowanie bydła, owiec, kóz i świń jest obowiązkiem posiadacza zwierzęcia, który ponosi koszty z tym związane. Rolnik sam decyduje o tym, kto kolczykuje jego zwierzęta.

 

 

KONTAKT

Nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe

Adres: Centrala ARiMR , Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Telefon: 0-800 38-00-84, Fax: 22 318-53-30
Email: info@arimr.gov.pl
Infolinia: 0800 38 00 84

Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE
WSPIERAMY TAKŻE