Akty prawne - Podstawy prawne Systemu IRZ

 1. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r.

  o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  (Dz.U. z 2017, poz. 2137 t.j.)

 2. USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

  o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1853)

  USTAWA z dnia 23 września 2016 r.

  o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605)

 3. USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r.

  o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

  (Dz.U. z 2017 r., poz. 546 t.j.)

 4. USTAWA z dnia 5 lutego 2015 r. 

  o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

  (Dz.U. z 2017 r., poz. 278 t.j.) 

 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 listopada 2007 r.

  w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich

  (Dz.U. Nr 220 , poz. 1635)

 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 września 2010 r.

  zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich. Wejście w życie w dniu 16 października 2010 r. 

  (Dz.U. Nr 183 , poz. 1232)

 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 grudnia 2016 r.

  w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych

  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2136)

 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 czerwca 2004 r.

  w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych

  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1129 t.j.)

 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 czerwca 2007 r.
  w sprawie wzoru paszportu bydła

  (Dz.U. Nr 112 poz. 772)

 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lipca 2005 r.

  w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy

  (Dz.U. Nr 142, poz.1194)

 11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lipca 2005 r.

  w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz

  (Dz.U. Nr 142, poz.1195)

 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 lipca 2005 r.

  w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

  (Dz.U. Nr 151, poz. 1268 )

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 grudnia 2010 r.

  zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

  (Dz.U. Nr 8, poz. 37)

 13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 czerwca 2016 r.

  w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

  (Dz.U. z 2016 r., poz. 809)

 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r.

  w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

  (Dz. U. Nr 56 poz. 345). Wejście w życie w dniu 23 kwietnia 2010 r.