Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Aktualizowanie stanu siedziby stada w przypadku wystąpienia siły wyższej

W związku z sytuacją wywołaną przejściem fali powodziowej i związanymi z tym licznymi szkodami w stanach stad zwierząt gospodarskich oznakowanych, podlegających obowiązkowym zgłoszeniom do komputerowej bazy danych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje się, że przyjęto następujące rozwiązanie mające na celu ułatwienie jak najszybszego dokonania aktualizacji stanów zwierząt w siedzibach stad, które ucierpiały w wyniku zadziałania siły wyższej, w tym przypadku - powodzi.

W celu dokonania aktualizacji stanu siedziby stada należy:

1.  wypełnić i złożyć w BP formularze systemowe:

a) Zgłoszenie padnięcia / zabicia/ uboju w gospodarstwie bydła / owiec albo kóz

lub

b) Zgłoszenia zmiany stanu stada świń
dotyczące utraconych zwierząt z zaznaczonym polem "padnięcie";

2. dostarczyć ww. zgłoszenia do biura powiatowego ARiMR, przy czym do zgłoszeń dotyczących bydła należy dołączyć paszporty bydła. W przypadku, gdy paszporty zostały utracone w wyniku powodzi należy wraz z ww. zgłoszeniem złożyć stosowne oświadczenia dotyczące utraty paszportu bydła.

Pracownicy BP służyć będą wszelką pomocą w celu jak najszybszego dokonania aktualizacji poszczególnych siedzib stad.

KONTAKT

Nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe

Adres: Centrala ARiMR , Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Telefon: 800 38 00 84, Fax: 22 318 53 30
Email: info@arimr.gov.pl
Infolinia: 800 38 00 84

Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE

WSPIERAMY TAKŻE

Szczegółowe informacje na temat Dni Otwarte Funduszy Europejskich  - link otwiera się w nowym oknie Szczegółowe informacje na temat programu Poznaj dobrą żywność - link otwiera się w nowym oknie Szczegółowe informacje na temat programu Poznaj dobrą żywność - link otwiera się w nowym oknie