Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR aktualizuje rejestr zwierząt na podstawie informacji od rolników, o zmianach jakie zaszły w ich stadzie bydła, trzody chlewnej, owiec czy kóz. 

KOMUNIKATY

Aplikacja CK-IRZ

Dostępność aplikacji --> pokaż

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stosowania antybiotyków

Komunikat skierowany do hodowców zwierząt gospodarskich w sprawie stosowania antybiotyków.

ulotka

UWAGA! Zmiana zasad składania zgłoszeń w aplikacji CK-IRZ

Mając na uwadze, że aplikacja CK IRZ (przeznaczonej dla posiadaczy zwierząt), nie obsługuje „Zgłoszenia dodatkowego oznakowania świń”, „Zgłoszenia przemieszczenia świń poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt”, „Spisu stanu stada bydła albo owiec albo kóz” oraz „Spisu stanu stada świń” zgłoszenia te należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję:
1. osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
2. drogą pocztową,
3. przy użyciu e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) do czasu dostosowania aplikacji CK-IRZ).
Załącznik 1 - Instrukcja użytkownika aplikacji CK IRZ v 12 (przeznaczona dla posiadaczy)
Załącznik 2 - Zgłoszenie dodatkowego oznakowania świń
Załącznik 3 - Zgłoszenie przemieszczenia świń poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt
Załącznik 4 - Spis stanu stada bydła albo owiec albo kóz
Załącznik 5 – Spis stanu stada świń

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

  • 40 dni – w obszarze zapowietrzonym,
  • 30 dni – w obszarze zagrożonym.

Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.

Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii – organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego.

ulotka GLW

apel do hodowców trzody chlewnej

uwaga ASF - schemat

Udostępnienie funkcjonalności CK IRZ

 

Od dnia 07.06.2017 r. aplikacja CK IRZ umożliwia złożenie Zgłoszenia świń do rejestru  z datą oznakowania. Sposób zgłaszania został opisany w Instrukcji obsługi aplikacji CK IRZ


więcej

Jakie informacje dostępne są w tej sekcji?