wyszukiwarka

Wykaz rolników - przyznane płatności

Wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej - otwórz  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi publikuje wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, którzy otrzymali środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) okresie od 16.10.2007 r. do 15.10.2008 r.

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia