Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - Nabór w 2018 roku

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz

Biznes plan "Restrukturyzacja małych gospodarstw":

  • B_Plan_RMG (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
  • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_RMG (PDF) - otwórz

Oświadczenia:

  • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę (docx) - otwórz
  • Oświadczenie współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania (docx) - otwórz
  • Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja budowlana o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (docx) - otwórz
  • Oświadczenie pełnomocnika (docx) - otwórz

Wniosek o płatność  I raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

Wniosek o płatność II raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu - otwórz

Instrukcją wypełniania sprawozdanie z realizacji biznesplanu - otwórz

Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz


Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór z 2017 r. dokumenty aplikacyjne