Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - Nabór w 2017 roku

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz

3. Biznes plan "Restrukturyzacja małych gospodarstw":

    B_Plan_RMG (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
    Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_RMG (PDF) - otwórz
    Załącznik nr 1 (PDF) - otwórz
    Załącznik nr 2 (PDF) - otwórz

4. Oświadczenia:
    Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę (docx) - otwórz
    Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania (docx)- otwórz

5. Wniosek o płatność  I raty pomocy

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

7. Wniosek o płatność II raty pomocy:

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (obowiązuje od 3 lutego 2017r.) (PDF) - otwórz