wyszukiwarka

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2013

Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2013 r.:

- otwórz (pdf)

- otwórz (aktywny pdf)

Jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu, zamiast wniosku o jej przyznanie składa, informację o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku, wskazując ich położenie i powierzchnię, a w przypadku Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie również zwierzęta, w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku - otwórz
Jeśli rolnik nie złoży tej informacji zobowiązany będzie do zwrotu płatności, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana za realizację tego wariantu.

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie płatności na rok 2013 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2013 roku - otwórz

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z ONW w 2013 roku - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok 2013 - otwórz

Składanie wniosku przez Internet - otwórz

Inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową w 2013 roku:

 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej - otwórz
 • Instrukcja wypełniania rejestru działalności rolnośrodowiskowejotwórz
 • Formularz dokumentacji siedliskowej - otwórz
 • Formularz dokumentacji ornitologicznej - otwórz
 • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej - otwórz 
 • Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej - otwórz 
 • Plan działalności rolnośrodowiskowej
  Plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej t.j. do dnia 10 czerwca 2013 r., przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Jeżeli plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony w tym terminie, uznaje się, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane od dnia 15 marca danego roku.
  Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - otwórz
 • Podział roślin na grupy upraw do zastosowania w zmianowaniu dla Pakietu 1 "Rolnictwo zrównoważone" - otwórz 

Wniosek o:

 • przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w przypadku przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego:
  • formularz wniosku (W-4/110) - otwórz;
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz;
 • wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej/kolejnej płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013):
  • formularz wniosku (W-2/110) - otwórz;
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz
 • o wypłatę płatności rolnośrodowiskowych:
  • formularz wniosku (W-3/110) - otwórz;
  • instrukcja wypełniania wniosku - otwórz.
 • wskazanie zwierząt w zależności od gatunku:
 • oświadczenia:
  • O-25/110 - otwórz - oświadczenie o kontynuacji zobowiązania rolnośrodowiskowego;
  • O-28/110 - otwórz - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie wskazanego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności rolnośrodowiskowej;
  • O-29/110 - otwórz - oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wypłatę wskazanemu spadkobiercy płatności rolnośrodowiskowej.
data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Poznaj Dobrą Żywność
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia