Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wnioski

Poniżej znajdują się formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników, które powinien wypełnić i złożyć w ARiMR beneficjent ubiegający się o pomoc finasową w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013, Dopłat bezpośrednich, Wsparcia krajowego, a także inne formularze.

Wnioski składane do ARiMR


Trwające lub ogłoszone nabory wniosków

Działanie 8 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW 2014 - 2020

Zalesianie gruntów rolnych z PROW 2004 - 2006 - otwórz

Działanie 4. Inwestycje w środki trwałe PROW 2014 - 2020:
Poddziałanie: 4.3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wszystkie wnioski PROW 2014 - 2020 - otwórz


Rekompensaty dla rolników z woj. podlaskiego którzy w 2016 roku zdecydują się na rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że do dnia 15 września br. posiadacze zwierząt, mogą składać wnioski o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji w Biurach Powiatowych ARiMR, w związku z wejściem w życie z dniem 26.05.2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015 - 2018" (Dz.U. z 2016 r., poz. 679).

Formularz wniosku o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji - nabór w 2016 roku - otwórz

Złóż wniosek o wypłatę II transzy rekompensaty za rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej

Agencja uprzejmie informuje, że od 15 maja do 30 września br. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili w 2015 roku do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia  (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o wypłatę II transzy rekompensaty.

Formularz wniosku o wypłatę kolejnej transzy rekompensaty - otwórz


DOPŁATY BEZPOŚREDNIE, ONW I ROLNOŚRODOWISKOWE