Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wnioski

Poniżej znajdują się formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników, które powinien wypełnić i złożyć w ARiMR beneficjent ubiegający się o pomoc finasową w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013, Dopłat bezpośrednich, Wsparcia krajowego, a także inne formularze.

Wnioski składane do ARiMR


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN - nabór wniosków o przyznanie pomocy od 10 lutego do 10 marca 2016 r.

Zakończone nabory wniosków o przyznanie pomocy:

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Modernizacja gospodarstw rolnych

Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Poddziałanie 3.1 Wsparcie na przystępowanie  do systemów jakości

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:

Premie dla młodych rolników

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze


DOPŁATY BEZPOŚREDNIE, ONW I ROLNOŚRODOWISKOWE