Pomoc

W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania systemu teleinformatycznego ARiMR prosimy o kontakt:

INFOLINIA: 800 38 00 84  czynna 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 - 21:00
lub
e-mail:
infolinia@arimr.gov.pl

Informujemy, że dla poprawnego działania systemu teleinformatycznego ARiMR konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie komputera oraz przeglądarki internetowej. Prosimy o zapoznanie się z dołączoną instrukcją (otwórz).

W przypadku stwierdzenia błędu w działaniu aplikacji prosimy o przesłanie na adres e-mail: infolinia@arimr.gov.pl następujących informacji:

  • imię i nazwisko osoby, która stwierdziła błąd w aplikacji oraz nr telefonu umożliwiający kontakt z tą osobą;
  • login do aplikacji osoby, która stwierdziła błąd;
  • data i godzina wystąpienia błędu;
  • skopiowany link, za pomocą którego zalogowano się do aplikacji;
  • typ i wersja przeglądarki, która była używana, gdy wystąpił błąd;
  • krótki opis stwierdzonego błędu;
  • opis wykonywanej w aplikacji ścieżki, która zakończyła się wystąpieniem błędu;
  • zrzut z ekranu, jeżeli wyświetla się komunikat błędu (przy wyświetlonym komunikacie błędu nacisnąć klawisz Print Screen, otworzyć edytor tekstów, wkleić i zapisać);
  • jeśli będzie to możliwe - użytkownik proszony jest o dostarczenie pliku z danymi błędu wygenerowanego przez aplikację (w przypadku wystąpienia błędu pojawia się okno "Wystąpił błąd systemowy. Skontaktuj się z Administratorem"  z przyciskiem <Zapisz Raport>). Wygenerowanie się takiego pliku nie zawsze jest jednak możliwe (np., gdy aplikacja się zawiesi system nie utworzy go).