Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Średnie ceny gruntów wg GUS

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

 1. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (symbol nIP).
 2. Kredyty na zakup użytków rolnych (symbol nKZ).
 3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (symbol nMR).
 4. Kredyty na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), (symbol nGR).
 5. Kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa" - (symbol nBR15).
 6. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (symbol CSK).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

 • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
 • grunty średnie - grunty klas III b, IV
 • grunty słabe - grunty klas V, VI
 • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
 • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
 • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2014 r. wg województw

(do wykorzystania przy sporządzaniu planów inwestycji na potrzeby kredytów, które będą udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dz. U. 2015 poz. 187)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

34 222,6

45 393,0

34 838,0

24 638,0

Dolnośląskie

34 038,0

41 488,0

34 275,0

27 222,0

Kujawsko-pomorskie

48 076,1

57 910,0

46 658,0

34 837,0

Lubelskie

24 200,6

34 220,0

24 732,0

17 107,0

Lubuskie

23 151,1

27 166,0

24 578,0

19 363,0

Łódzkie

31 072,1

43 428,0

32 162,0

23 272,0

Małopolskie

27 327,7

33 835,0

26 156,0

19 604,0

Mazowieckie

33 314,7

46 375,0

34 465,0

23 747,0

Opolskie

43 528,5

61 373,0

40 137,0

27 389,0

Podkarpackie

20 963,0

25 446,0

21 063,0

17 200,0

Podlaskie

31 673,9

42 031,0

34 092,0

25 839,0

Pomorskie

35 591,3

46 219,0

36 241,0

29 791,0

Śląskie

33 793,7

47 382,0

36 339,0

19 865,0

Świętokrzyskie

23 468,2

31 200,0

22 384,0

14 725,0

Warmińsko-mazurskie

31 668,4

39 178,0

33 374,0

26 255,0

Wielkopolskie

45 319,7

57 945,0

47 023,0

32 813,0

Zachodniopomorskie

24 312,2

30 559,0

25 130,0

19 896,0

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2014 r. wg województw

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

33 603,0

44 387,0

34 423,0

24 504,0

Dolnośląskie

33 628,7

42 936,0

33 400,0

25 520,0

Kujawsko-pomorskie

47 168,6

56 770,0

46 045,0

35 732,0

Lubelskie

24 047,3

34 483,0

24 699,0

16 848,0

Lubuskie

22 700,0

24 153,0

24 389,0

19 215,0

Łódzkie

30 356,1

41 451,0

32 337,0

22 705,0

Małopolskie

27 133,2

32 316,0

26 494,0

18 622,0

Mazowieckie

32 410,0

44 595,0

34 015,0

23 565,0

Opolskie

42 556,4

60 476,0

39 997,0

27 369,0

Podkarpackie

20 873,5

24 769,0

21 635,0

16 560,0

Podlaskie

31 379,5

41 870,0

33 799,0

25 706,0

Pomorskie

34 186,2

46 175,0

35 301,0

27 807,0

Śląskie

32 665,1

47 232,0

33 344,0

20 071,0

Świętokrzyskie

23 660,3

30 877,0

22 681,0

15 219,0

Warmińsko-mazurskie

31 057,6

36 379,0

32 959,0

25 864,0

Wielkopolskie

45 043,6

57 491,0

46 735,0

33 223,0

Zachodniopomorskie

23 579,9

27 147,0

24 729,0

20 372,0

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2014 r. wg województw (obowiązują od 22 września 2014 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

32 430,7

42 627,0

33 003,0

23 625,0

Dolnośląskie

30 762,6

41 406,0

30 596,0

21 198,0

Kujawsko-pomorskie

43 707,1

53 544,0

43 263,0

32 983,0

Lubelskie

23 047,2

33 306,0

22 355,0

16 086,0

Lubuskie

22 149,1

29 511,0

23 333,0

18 638,0

Łódzkie

31 715,0

39 927,0

32 824,0

24 946,0

Małopolskie

26 617,5

35 128,0

24 078,0

19 910,0

Mazowieckie

30 961,0

42 548,0

33 310,0

21 538,0

Opolskie

43 030,5

60 703,0

39 133,0

26 527,0

Podkarpackie

19 549,6

22 311,0

20 359,0

15 422,0

Podlaskie

30 379,3

35 611,0

32 644,0

24 931,0

Pomorskie

31 928,8

42 113,0

32 597,0

26 159,0

Śląskie

32 433,0

42 316,0

34 695,0

22 493,0

Świętokrzyskie

22 350,2

29 316,0

21 391,0

14 861,0

Warmińsko-mazurskie

29 761,4

33 803,0

31 097,0

25 099,0

Wielkopolskie

43 692,2

55 892,0

45 604,0

30 886,0

Zachodniopomorskie

23 229,1

29 292,0

24 006,0

19 324,0

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2014 r. wg województw (obowiązują od 26 maja 2014 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

30 383,1

39 867,0

30 501,0

21 790,0

Dolnośląskie

32 045,3

42 416,0

30 686,0

22 996,0

Kujawsko-pomorskie

40 932,9

49 577,0

40 095,0

29 622,0

Lubelskie

22 531,8

31 184,0

22 544,0

15 425,0

Lubuskie

20 042,9

25 080,0

20 432,0

17 905,0

Łódzkie

28 383,7

35 643,0

30 170,0

20 535,0

Małopolskie

25 944,5

32 659,0

24 024,0

18 880,0

Mazowieckie

29 359,3

40 801,0

30 975,0

20 838,0

Opolskie

37 164,3

50 643,0

34 983,0

23 898,0

Podkarpackie

18 515,2

21 151,0

18 515,0

15 640,0

Podlaskie

28 218,6

36 763,0

29 505,0

22 352,0

Pomorskie

30 194,0

39 708,0

29 961,0

23 985,0

Śląskie

29 332,2

44 603,0

29 305,0

18 318,0

Świętokrzyskie

20 886,8

26 156,0

19 744,0

14 314,0

Warmińsko-mazurskie

27 331,1

35 751,0

27 767,0

22 727,0

Wielkopolskie

40 989,4

51 370,0

41 787,0

28 910,0

Zachodniopomorskie

23 442,7

27 640,0

24 128,0

18 164,0

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2013 r. wg województw (obowiązują od 9 maja 2014 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

26 953

33 672

26 986

20 703

Dolnośląskie

30 064

39 846

27 911

22 567

Kujawsko-pomorskie

37 003

43 545

36 515

26 989

Lubelskie

20 540

27 824

20 947

14 495

Lubuskie

18 143

21 312

19 276

15 270

Łódzkie

28 251

34 711

28 753

21 996

Małopolskie

23 711

28 210

22 564

18 702

Mazowieckie

28 119

36 395

29 557

20 507

Opolskie

35 407

44 325

33 340

23 969

Podkarpackie

18 382

21 266

18 524

15 632

Podlaskie

28 615

34 182

29 455

24 609

Pomorskie

30 088

38 065

30 107

24 416

Śląskie

25 599

34 395

26 159

19 202

Świętokrzyskie

20 757

25 002

19 546

15 989

Warmińsko-mazurskie

26 481

32 797

27 011

21 879

Wielkopolskie

37 933

45 903

39 954

27 138

Zachodniopomorskie

22 162

30 976

22 163

17 898

                                                                                                 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2013 r. wg województw

(obowiązują od 16 grudnia 2013 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

POLSKA

25 768

32 166

26 131

19 207

Dolnośląskie

26 616

32 750

27 049

19 317

Kujawsko-pomorskie

36 439

41 746

36 652

27 162

Lubelskie

20 337

28 033

20 862

14 439

Lubuskie

17 761

22 023

18 933

14 962

Łódzkie

26 968

34 400

27 768

20 090

Małopolskie

24 047

28 609

22 204

16 214

Mazowieckie

26 653

35 514

28 157

19 622

Opolskie

32 675

42 681

31 217

21 262

Podkarpackie

17 408

20 122

17 605

13 859

Podlaskie

26 853

34 861

29 392

20 052

Pomorskie

28 013

35 200

28 590

21 604

Śląskie

25 840

34 705

26 541

18 118

Świętokrzyskie

20 399

25 213

18 712

15 507

Warmińsko-mazurskie

25 047

29 441

25 949

20 656

Wielkopolskie

36 617

44 003

37 396

26 475

Zachodniopomorskie

20 616

25 370

21 073

17 985

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2013 r. wg województw (obowiązują od 30 października 2013 r.)

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry
(klasy I, II, IIIa)

Średni
(klasy IIIb, IV)

Słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

24 424

29 726

24 670

19 027

Dolnośląskie

27 927

34 975

26 710

19 319

Kujawsko-pomorskie

35 663

42 914

35 636

27 811

Lubelskie

17 070

21 459

16 623

12 233

Lubuskie

17 201

20 641

17 892

14 120

Łódzkie

25 108

30 814

26 340

19 647

Małopolskie

21 067

24 242

20 856

16 470

Mazowieckie

28 491

36 182

29 180

22 239

Opolskie

28 990

35 678

29 175

20 247

Podkarpackie

15 986

18 358

15 432

13 929

Podlaskie

25 349

29 197

27 983

20 149

Pomorskie

27 402

34 334

27 393

21 698

Śląskie

24 216

31 018

23 510

18 737

Świętokrzyskie

19 206

24 509

18 342

13 616

Warmińsko-mazurskie

20 869

25 741

21 248

18 093

Wielkopolskie

36 562

43 839

38 227

28 781

Zachodniopomorskie

19 668

21 716

20 165

17 340

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2013 r. wg województw (obowiązują od 20 czerwca 2013 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry

(klasy I, II, IIIa)

Średni

(klasy IIIb, IV)

Słaby

(klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

POLSKA

25 179

32 453

25 334

18 923

Dolnośląskie

26 490

36 372

25 913

18 466

Kujawsko-pomorskie

36 092

44 130

35 461

26 888

Lubelskie

19 252

27 651

19 518

13 831

Lubuskie

17 315

22 765

18 230

15 074

Łódzkie

26 350

33 950

27 468

19 129

Małopolskie

22 692

27 676

21 407

17 000

Mazowieckie

25 800

37 005

26 627

18 412

Opolskie

31 312

41 740

28 875

21 282

Podkarpackie

16 401

18 172

16 969

13 252

Podlaskie

27 119

35 918

28 949

21 201

Pomorskie

28 026

35 659

28 071

22 937

Śląskie

26 771

34 863

27 632

17 968

Świętokrzyskie

19 714

25 099

18 536

13 481

Warmińsko-mazurskie

23 703

28 676

24 547

19 846

Wielkopolskie

35 644

43 463

36 923

26 070

Zachodniopomorskie

20 190

26 119

20 232

17 941

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2012 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 1 marca 2013 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry

(klasy I, II, IIIa)

Średni

(klasy IIIb, IV)

Słaby

 (klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

Polska

26 274,0

33 349,0

26 470,0

19 371,3

dolnośląskie

23 638,0

31 453,8

22 882,2

17 022,6

kujawsko-pomorskie

33 993,5

42 054,0

33 437,5

24 236,1

lubelskie

18 685,1

25 672,1

17 919,8

12 982,8

lubuskie

15 578,8

20 289,5

16 257,8

12 581,4

łódzkie

25 655,0

32 500,0

27 146,6

18 461,7

małopolskie

20 711,8

24 643,3

19 411,0

15 613,6

mazowieckie

25 175,1

34 242,0

26 049,8

18 047,1

opolskie

32 062,3

42 744,8

29 403,4

20 747,9

podkarpackie

15 332,3

17 718,8

14 875,1

12 651,9

podlaskie

26 344,7

34 433,3

28 514,4

20 967,6

pomorskie

26 467,8

33 875,0

26 662,4

20 184,7

śląskie

25 935,6

35 428,6

25 511,1

18 684,9

świętokrzyskie

17 955,0

21 652,3

17 280,2

12 371,8

warmińsko-mazurskie

22 246,8

27 517,9

22 809,2

18 301,6

wielkopolskie

35 825,3

44 211,8

36 526,0

27 063,5

zachodniopomorskie

18 472,2

25 125,0

17 937,1

15 722,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W III KWARTALE 2012 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 20 grudnia 2012 r.)

Województwo

   Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

Polska             

25 639,6

32 826,2

25 898,9

19 124,1

dolnośląskie       

22 617,4

29 284,6

21 775,7

17 361,9

kujawsko-pomorskie 

32 887,1

41 086,5

32 247,3

23 587,0

lubelskie          

18 179,9

25 439,0

17 504,1

12 924,1

lubuskie           

14 578,2

17 882,4

15 300,0

12 215,2

łódzkie            

24 272,4

31 521,7

25 979,8

17 911,0

małopolskie        

18 900,0

22 586,4

17 692,5

13 725,0

mazowieckie        

24 973,2

35 173,0

25 391,9

18 148,7

opolskie           

31 223,9

41 775,3

28 608,9

20 508,7

podkarpackie       

14 480,3

17 108,2

14 321,8

11 330,1

podlaskie          

25 389,4

30 594,4

28 304,9

20 648,1

pomorskie          

25 541,6

31 458,8

26 126,1

20 884,6

śląskie            

25 816,0

35 120,4

25 870,6

18 570,3

świętokrzyskie     

17 498,4

22 488,3

16 169,1

11 753,4

warmińsko-mazurskie

21 410,2

26 815,4

21 680,3

18 414,9

wielkopolskie      

34 623,6

43 004,1

35 535,8

25 852,3

zachodniopomorskie 

17 075,9

20 119,0

17 533,7

15 215,8

 

 

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2012 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 30 października 2012 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

Polska             

25 033,7

31 120,7

24 976,0

19 325,9

dolnośląskie       

22 382,3 

29 465,3

20 800,6

16 002,7

kujawsko-pomorskie 

32 721,4

41 587,1 

31 804,5

21 357,9

lubelskie          

17 410,6

23 457,4

15 985,7

11 717,8

lubuskie           

13 558,5

16 020,0

14 444,8

10 953,8

łódzkie            

23 255,1

31 036,9

23 792,1

 16 902,3

małopolskie        

18 735,4

20 431,4

17 481,3

 16 461,4

mazowieckie        

27 406,5

37 872,3

 26 972,8

21 530,6

opolskie           

28 333,1

37 888,2

26 755,9

 19 044,9

podkarpackie       

14 038,3

16 268,7

13 298,3

 10 957,4

podlaskie          

26 450,2

30 142,9

28 443,5

 22 692,6

pomorskie          

25 389,2

31 995,7

26 090,8

 20 967,4

śląskie            

23 987,8

30 373,9

24 623,9

 17 401,5

świętokrzyskie     

16 116,7

22 173,6

14 105,6

 9 436,5

warmińsko-mazurskie

19 337,0

20 297,3

19 719,9

 17 902,3

wielkopolskie      

34 867,3

43 961,1

35 276,8

26 180,6

zachodniopomorskie 

16 224,6

18 825,0

16 196,1

 13 896,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W I KWARTALE 2012 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 25 czerwca 2012 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

Polska             

24 818,5

31 112,5

25 293,0

18 562,5

dolnośląskie       

21 154,8

26 336,2

20 546,9

15 978,4

kujawsko-pomorskie 

32 376,3

40 212,2

31 654,1

22 357,1

lubelskie          

17 121,6

23 684,1

16 013,6

12 255,8

lubuskie           

13 541,7

16 211,8

14 240,3

11 357,6

łódzkie            

22 299,5

28 314,0

24 156,5

16 650,5

małopolskie        

18 451,1

22 344,5

16 681,1

12 321,0

mazowieckie        

22 767,1

31 642,9

23 642,7

16 608,5

opolskie           

29 396,5

37 990,4

27 508,6

19 228,7

podkarpackie       

12 974,0

14 767,8

12 355,0

9 765,8

podlaskie          

24 036,4

30 526,3

26 819,4

19 608,5

pomorskie          

24 856,4

31 055,9

25 002,7

20 734,2

śląskie            

26 183,6

34 678,6

26 036,3

19 575,6

świętokrzyskie     

15 927,4

21 473,0

13 446,5

8 612,4

warmińsko-mazurskie

20 633,6

24 856,4

21 302,7

17 454,7

wielkopolskie      

34 194,9

42 076,7

35 332,4

25 898,8

zachodniopomorskie 

15 888,6

20 481,0

15 940,7

13 105,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2011 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 20.02.2012 r.)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

Polska             

20 645,5

24 396,8

21 570,2

16 909,4

dolnośląskie       

19 967,6

24 279,6

20 106,7

16 250,0

kujawsko-pomorskie 

28 232,6

33 166,7

29 962,3

22 457,9

lubelskie          

15 605,3

21 263,8

15 680,2

11 309,7

lubuskie           

12 320,4

13 212,1

13 082,5

10 919,2

łódzkie            

19 720,6

21 176,8

22 083,1

16 187,3

małopolskie        

18 205,6

20 552,4

18 070,2

12 581,6

mazowieckie        

22 450,0

30 141,5

23 207,7

18 123,9

opolskie           

21 031,1

29 367,9

20 612,0

16 172,3

podkarpackie       

10 869,0

12 804,9

11 013,0

8 821,4

podlaskie          

22 568,0

24 790,7

24 323,3

19 441,7

pomorskie          

23 678,7

29 552,6

23 116,9

21 133,1

śląskie            

22 664,5

28 333,3

22 677,4

17 333,3

świętokrzyskie     

10 904,5

14 674,7

10 604,7

7 269,9

warmińsko-mazurskie

14 219,4

15 923,1

15 681,8

12 061,8

wielkopolskie      

30 922,3

39 201,0

33 261,8

24 028,7

zachodniopomorskie 

15 704,2

17 580,9

16 028,8

13 221,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W III KWARTALE 2011 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 16 stycznia 2012 r.)

WojewództwoGrunt orny
ogółemDobry (klasy I, II, IIIaŚredni (klasy IIIb, IV)Słaby (klasy V, VI)
w złotych za hektar
01234
Polska19 726,323 358,620 525,516 297,1
dolnośląskie20 454,924 477,820 586,016 740,2
kujawsko-pomorskie28 105,033 352,929 699,222 712,8
lubelskie14 167,519 606,314 130,710 111,3
lubuskie12 186,614 097,112 645,510 182,2
łódzkie18 360,820 400,020 611,515 096,8
małopolskie18 018,420 195,217 761,912 731,5
mazowieckie21 567,428 763,622 120,017 818,5
opolskie20 103,128 751,019 488,015 580,0
podkarpackie        10 602,912 566,710 857,48 050,0
podlaskie22 142,425 365,924 501,418 292,0
pomorskie23 605,728 823,522 930,321 726,0
śląskie22 733,728 441,923 564,317 312,5
świętokrzyskie10 570,014 105,110 552,57 379,9
warmińsko-mazurskie13 961,415 276,915 231,911 633,3
wielkopolskie30 203,938 340,032 592,723 564,5
zachodniopomorskie14 954,417 188,615 416,412 227,3

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2011 R.,WG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 17 października 2011 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry                    (klasy I, II, IIIa)

Średni                  (klasy IIIb, IV)

Słaby                     (klasy V, VI)

w złotych za hektar

0

1

2

3

4

Polska

20 157,8

24 544,6

20 805,4

16 297,0

dolnośląskie

20 952,7

25 733,6

22 221,1

14 751,2

kujawsko-pomorskie

28 325,4

34 325,9

28 911,7

21 989,1

lubelskie

14 029,6

18 046,4

14 326,0

9 950,4

lubuskie

12 551,6

14 506,3

13 167,4

10 640,4

łódzkie

18 814,1

20 678,3

21 160,9

15 029,7

małopolskie

19 797,5

20 143,3

20 763,1

17 514,9

mazowieckie

23 753,2

33 046,2

24 655,0

17 575,3

opolskie

22 267,3

28 938,5

21 490,6

17 145,4

podkarpackie

11 842,8

13 619,4

11 299,0

10 023,1

podlaskie

20 142,3

26 722,2

21 609,5

16 655,1

pomorskie

25 657,0

32 459,8

25 252,0

22 809,6

śląskie

24 274,3

30 615,1

24 991,3

16 944,8

świętokrzyskie

12 132,4

16 702,8

12 040,7

8 721,4

warmińsko-mazurskie

17 782,8

21 837,5

17 939,9

16 328,0

wielkopolskie

31 715,0

40 537,8

33 683,1

24 709,2

zachodniopomorskie

15 346,7

17 503,9

15 839,9

12 685,2

 

 

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W I KWARTALE 2011 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 15 czerwca 2011 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

WojewództwoGrunt orny
ogółemDobry (klasy I, II, IIIa)Średni (klasy IIIb, IV)Słaby (klasy V, VI)
w złotych za hektar
01234
Polska              19 429,423 283,620 272,416 005,2
dolnośląskie        18 599,223 727,319 271,415 016,7
kujawsko-pomorskie  28 144,933 564,529 918,422 461,9
lubelskie           14 159,518 977,314 414,010 521,7
lubuskie            11 892,212 891,712 610,910 374,1
łódzkie             18 439,320 616,120 541,414 822,5
małopolskie         18 151,120 898,017 722,613 221,4
mazowieckie         20 793,527 537,321 921,817 259,5
opolskie            20 846,029 594,320 335,116 086,2
podkarpackie        10 697,912 833,610 451,98 519,6
podlaskie           21 474,427 192,323 845,917 693,5
pomorskie           22 998,828 415,522 726,320 568,3
śląskie             21 426,427 737,521 286,716 109,1
świętokrzyskie      10 577,314 134,610 521,47 177,5
warmińsko-mazurskie 14 024,915 307,715 578,711 842,3
wielkopolskie       29 515,037 710,732 146,423 080,1
zachodniopomorskie  14 669,416 756,515 123,712 156,8

 

 

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2010 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW (obowiązują od 24 lutego 2011 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał) 

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

5

Polska

18 213,0

21 831,5

18 971,0

15 005,0

dolnośląskie

18 259,3

22 816,5

18 665,2

12 862,3

kujawsko-pomorski

26 298,5

30 066,4

27 696,7

21 941,9

lubelskie

13 046,8

17 362,1

12 790,4

9 558,0

lubuskie

10 163,3

11 411,7

11 100,0

8 562,1

łódzkie

16 937,3

21 385,5

18 241,5

13 686,1

małopolskie

15 629,1

17 898,5

16 018,3

12 191,8

mazowieckie

19 220,2

26 579,4

19 249,2

15 753,7

opolskie

18 952,6

26 362,2

18 982,4

12 649,1

podkarpackie

13 116,9

15 967,3

12 281,3

10 987,9

podlaskie

20 968,0

24 677,1

22 650,8

18 368,1

pomorskie

21 597,4

22 606,3

21 407,4

21 225,2

śląskie

20 905,1

28 879,1

21 582,8

15 004,3

świętokrzyskie

8 864,0

11 615,2

9 071,0

6 326,8

warmińsko-mazurskie

14 189,5

15 791,9

14 974,0

12 577,0

wielkopolskie

28 915,6

36 352,6

31 936,6

21 788,3

zachodniopomorskie

13 023,2

14 577,0

13 886,1

10 906,4

 

 

CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W III KWARTALE  2010 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW

(obowiązują od 6 grudnia 2010 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

2

3

4

5

Polska

18032,9

21423,1

19006,4

14705,6

dolnośląskie

18150,7

23075,7

18503,6

12186,2

kujawsko-pomorskie

26584,2

30325,8

27821,7

22422,7

lubelskie

12503,9

16349,4

12629,9

9360,6

lubuskie

9959,4

11418,5

10712,3

8346,0

łódzkie

17185,9

20379,6

19383,4

13588,0

małopolskie

15679,3

17841,1

15578,9

12519,7

mazowieckie

19381,1

26622,2

19761,8

15485,9

opolskie

17441,7

23753,4

17884,6

12335,0

podkarpackie

11694,2

14674,1

11142,0

9317,4

podlaskie

20768,1

23829,5

23091,3

17589,0

pomorskie

21384,9

23106,9

21685,0

20368,4

śląskie

20461,6

27270,4

20553,7

15172,1

świętokrzyskie

8856,0

11846,2

8849,0

6175,5

warmińsko-mazurskie

14237,9

15625,0

15295,0

12473,7

wielkopolskie

28640,9

35138,3

31655,8

21909,5

zachodniopomorskie

12835,4

14542,9

13703,6

10714,4

CENY ZAKUPU/SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH DLA WOJEWÓDZTW W II KWARTALE 2010 R. WG GUS (obowiązują od 1 października 2010 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp.

Województwo

Grunt orny

ogółem

Dobry (klasy I, II, IIIa)

Średni (klasy IIIb, IV)

Słaby (klasy V, VI)

w złotych za hektar

1

dolnośląskie

19 691,80

24 360,40

20 225,00

14 367,20

2

kujawsko-pomorskie

26 259,50

30 616,90

26 951,20

20 876,80

3

lubelskie

11 959,40

14 969,10

12 123,10

9 012,10

4

lubuskie

10 063,50

11 522,90

10 380,60

8 908,20

5

łódzkie

17 319,50

21 211,70

19 450,70

12 826,50

6

małopolskie

19 543,20

21 048,40

19 248,80

18 724,50

7

mazowieckie

20 741,80

27 028,20

21 971,80

15 956,50

8

opolskie

18 441,30

22 666,90

18 483,00

14 191,40

9

podkarpackie

10 388,00

12 106,40

10 484,80

7 843,50

10

podlaskie

20 890,30

23 205,90

22 909,20

17 332,10

11

pomorskie

20 231,70

22 226,30

19 270,20

20 160,20

12

śląskie

23 243,20

29 209,70

21 839,30

20 980,60

13

świętokrzyskie

10 697,70

14 934,70

10 913,80

7 630,00

14

warmińsko-mazurskie

16 121,70

15 897,30

16 677,60

15 248,60

15

wielkopolskie

28 438,20

36 946,10

30 915,20

21 527,90

16

zachodniopomorskie

14 609,10

17 030,30

15 074,70

12 335,40

Polska

18 096,50

21 517,90

18 793,30

14 939,20

Średnie ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych dla województw w I kwartale 2010 r., wg GUS (będą obowiązywały od 07.06.2010 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp.

Województwo

Ceny gruntów ornych w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

18084,8

23154,0

18348,5

12030,1

2

Kujawsko-Pomorskie

26226,2

30386,2

27361,8

21468,4

3

Lubelskie

12924,8

16434,3

12736,3

10236,8

4

Lubuskie

9989,0

11188,7

10773,2

8466,3

5

Łódzkie

17075,1

20881,8

19064,9

13262,7

6

Małopolskie

14998,8

17237,3

15139,9

11505,3

7

Mazowieckie

18420,7

26209,4

18627,0

14992,3

8

Opolskie

18402,4

26378,8

18299,6

12650,8

9

Podkarpackie

11796,1

14443,4

11233,5

9855,0

10

Podlaskie

19757,1

21546,2

22116,7

17030,6

11

Pomorskie

21228,9

22665,5

21387,9

20399,4

12

Śląskie

19156,2

26650,9

19090,8

14230,8

13

Świętokrzyskie

9021,6

11760,4

9072,1

6584,4

14

Warmińsko-Mazurskie

13933,0

14989,2

14985,3

12375,0

15

Wielkopolskie

28198,5

35331,1

30838,6

21634,0

16

Zachodniopomorskie

12691,5

14494,4

13470,5

10406,5

Polska

17748,3

21340,7

18538,0

14522,9

Średnie ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych dla województw w IV kwartale 2009 r., wg GUS (obowiązują od 22.02.2010 r. do 06.06.2010 r.)

Lp.

Województwo

Ceny gruntów ornych w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

16115,2

20165,5

16793,8

9718,0

2

Kujawsko-Pomorskie

25457,9

29991,6

26149,7

20048,8

3

Lubelskie

12762,1

16627,6

12187,7

10479,8

4

Lubuskie

9363,2

10763,4

9972,6

7810,3

5

Łódzkie

16268,3

20156,6

18213,8

13072,0

6

Małopolskie

16590,1

18213,4

16461,4

14307,1

7

Mazowieckie

18050,2

25442,7

18752,6

13394,4

8

Opolskie

17718,8

24004,2

17243,2

13191,8

9

Podkarpackie

11480,9

13860,6

11141,3

9538,3

10

Podlaskie

18158,0

22159,3

19540,7

15261,8

11

Pomorskie

21949,7

23849,2

22046,8

20715,7

12

Śląskie

20428,6

25509,1

20924,2

14101,2

13

Świętokrzyskie

9258,6

12926,6

8928,1

6285,0

14

Warmińsko-Mazurskie

12978,4

14256,8

13870,8

11199,3

15

Wielkopolskie

27600,2

35683,7

30191,3

20538,0

16

Zachodniopomorskie

11903,5

13501,1

12656,6

9984,9

Polska

17323,4

21174,4

17955,9

13841,9

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla województw w III kwartale 2009 r., wg GUS (obowiązują od 15.10.2009 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp.

Województwo

Ceny gruntów ornych w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

17159,6

21825,9

17300,9

9647,7

2

Kujawsko-Pomorskie

24988,1

29453,1

25870,2

19642,3

3

Lubelskie

12077,1

15624,6

11944,0

9293,9

4

Lubuskie

9603,8

10952,2

10246,8

8141,2

5

Łódzkie

16015,0

19200,0

17961,4

13167,7

6

Małopolskie

16407,5

18484,9

16323,5

13232,9

7

Mazowieckie

17704,0

24049,2

18403,9

13739,5

8

Opolskie

17205,0

23809,5

16368,0

12753,2

9

Podkarpackie

11676,1

13342,2

11366,4

10118,1

10

Podlaskie

16631,0

22688,9

17829,2

14175,6

11

Pomorskie

21824,5

23562,3

21984,2

20751,5

12

Śląskie

17925,1

24968,2

18420,3

11386,8

13

Świętokrzyskie

8972,6

12150,6

8960,3

6314,6

14

Warmińsko-Mazurskie

13043,8

14271,4

14064,4

11287,5

15

Wielkopolskie

27707,2

36136,9

30094,6

20456,1

16

Zachodniopomorskie

11630,6

13478,8

12354,6

9621,1

Polska

16940,0

20877,8

17595,5

13451,0

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla województw w II kwartale 2009 r., wg GUS

Lp.

Województwo

Ceny gruntów ornych w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

18845,4

22858,3

19105,4

14183,1

2

Kujawsko-Pomorskie

25394,9

29919,8

26157,8

19623,2

3

Lubelskie

11173,2

14480,2

10895,0

8401,4

4

Lubuskie

9676,1

11445,9

10165,9

8177,7

5

Łódzkie

16313,1

19781,7

18549,9

12221,3

6

Małopolskie

16334,5

18210,8

16249,4

13833,0

7

Mazowieckie

19261,7

23372,5

20504,4

15281,1

8

Opolskie

17581,7

22543,6

17548,2

13514,7

9

Podkarpackie

9438,6

10392,7

9381,8

8290,8

10

Podlaskie

20020,3

24465,6

21463,8

16792,4

11

Pomorskie

23368,3

26964,0

23293,5

21669,6

12

Śląskie

20321,6

28422,7

20874,3

13280,4

13

Świętokrzyskie

11179,0

14709,0

11375,1

8044,0

14

Warmińsko-Mazurskie

15183,7

17059,7

16388,7

12439,3

15

Wielkopolskie

27120,5

36720,1

29177,2

20043,8

16

Zachodniopomorskie

13027,2

14319,1

13583,2

11223,0

Polska

17185,5

20581,6

17892,8

13824,5

Ceny gruntów - archiwum- zapraszamy na stronę internetową MRiRW - otwórz

KONTAKT

Nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe

Adres: Centrala ARiMR , Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Telefon: 800 38 00 84, Fax: 22 318 53 30
Email: info@arimr.gov.pl
Infolinia: 800 38 00 84

Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE

WSPIERAMY TAKŻE

Szczegółowe informacje na temat Dni Otwarte Funduszy Europejskich - link otwiera się w nowym oknie Szczegółowe informacje na temat programu Poznaj dobrą żywność - link otwiera się w nowym oknie Szczegółowe informacje na temat programu Poznaj dobrą żywność - link otwiera się w nowym oknie