Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Średnia powierzchnia gospodarstwa

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1164, z późn. zm.) ogłasza się informację o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Andrzej Gross

Załącznik do Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17 września 2014 r.

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2014 roku. 

Jednostka podziału administracyjnego krajuŚrednia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2014 roku
(w hektarach)
Województwo dolnośląskie16,22
Województwo kujawsko-pomorskie15,30
Województwo lubelskie7,54
Województwo lubuskie20,92
Województwo łódzkie7,61
Województwo małopolskie3,95
Województwo mazowieckie8,55
Województwo opolskie18,22
Województwo podkarpackie4,63
Województwo podlaskie12,24
Województwo pomorskie19,00
Województwo śląskie7,37
Województwo świętokrzyskie5,57
Województwo warmińsko-mazurskie22,92
Województwo wielkopolskie13,51
Województwo zachodniopomorskie30,29

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku wynosi 10,48 ha.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 311) ogłasza się informację o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Andrzej Gross

Załącznik do Ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 września 2013 r.

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2013 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego krajuŚrednia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2013 roku
(w hektarach)
Województwo dolnośląskie16,01
Województwo kujawsko-pomorskie15,14
Województwo lubelskie7,50
Województwo lubuskie20,75
Województwo łódzkie7,57
Województwo małopolskie3,92
Województwo mazowieckie8,51
Województwo opolskie18,12
Województwo podkarpackie4,60
Województwo podlaskie12,23
Województwo pomorskie18,95
Województwo śląskie7,24
Województwo świętokrzyskie5,53
Województwo warmińsko-mazurskie22,90
Województwo wielkopolskie13,46
Województwo zachodniopomorskie30,20

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku wynosi 10,42 ha.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

                                                                  z dnia  17 września 2012 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r., poz. 243) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: w z. Z. Banaszkiewicz

 

Załącznik do ogłoszenia
Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
z dnia 17 września 2012 r.

 
1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2012 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2012 roku

(w hektarach)

Województwo dolnośląskie

16,05

Województwo kujawsko-pomorskie

15,04

Województwo lubelskie

7,45

Województwo lubuskie

20,78

Województwo łódzkie

7,52

Województwo małopolskie

3,88

Województwo mazowieckie

8,50

Województwo opolskie

17,99

Województwo podkarpackie

4,56

Województwo podlaskie

12,20

Województwo pomorskie

18,94

Województwo śląskie

7,14

Województwo świętokrzyskie

5,49

Województwo warmińsko-mazurskie

22,88

Województwo wielkopolskie

13,41

Województwo zachodniopomorskie

30,67


2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2012 roku wynosi 10,38 ha.

 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia  23 września 2011 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2011 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: w z.

Zbigniew Banaszkiewicz

Załącznik do ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 września 2011 r. 

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2011 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2011 roku (w hektarach)

Województwo dolnośląskie

16,01

Województwo kujawsko-pomorskie

15,04

Województwo lubelskie

7,46

Województwo lubuskie

20,82

Województwo łódzkie

7,49

Województwo małopolskie

3,86

Województwo mazowieckie

8,52

Województwo opolskie

18,00

Województwo podkarpackie

4,54

Województwo podlaskie

12,22

Województwo pomorskie

19,00

Województwo śląskie

7,01

Województwo świętokrzyskie

5,49

Województwo warmińsko-mazurskie

23,07

Województwo wielkopolskie

13,47

Województwo zachodniopomorskie

30,70

 

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2011 roku wynosi 10,36 ha.

 

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia  29  września 2010 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2010 roku. 

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2010 roku. 

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2010 roku.

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2010 roku

(w hektarach)

Województwo dolnośląskie

15,72

Województwo kujawsko-pomorskie

15,01

Województwo lubelskie

7,40

Województwo lubuskie

20,32

Województwo łódzkie

7,42

Województwo małopolskie

3,83

Województwo mazowieckie

8,44

Województwo opolskie

17,83

Województwo podkarpackie

4,47

Województwo podlaskie

12,11

Województwo pomorskie

18,84

Województwo śląskie

6,83

Województwo świętokrzyskie

5,42

Województwo warmińsko-mazurskie

22,95

Województwo wielkopolskie

13,43

Województwo zachodniopomorskie

30,30

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2010 roku wynosi 10,23 ha.

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku.

 1. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2009 roku.

Jednostka podziału administracyjnego kraju

średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2009 roku

(w hektarach)

Województwo Dolnośląskie

15,52

Województwo Kujawsko-Pomorskie

14,94

Województwo Lubelskie

7,40

Województwo Lubuskie

20,11

Województwo Łódzkie

7,41

Województwo Małopolskie

3,80

Województwo Mazowieckie

8,44

Województwo Opolskie

17,71

Województwo Podkarpackie

4,46

Województwo Podlaskie

12,05

Województwo Pomorskie

18,82

Województwo Śląskie

6,71

Województwo Świętokrzyskie

5,39

Województwo Warmińsko-Mazurskie

22,95

Województwo Wielkopolskie

13,46

Województwo Zachodniopomorskie

30,15

 1. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku wynosi 10,15 ha.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: T. Kołodziej

Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie "średniej wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w poszczególnych województwach oraz średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2008 roku"

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ARiMR jest zobowiązana do opublikowania na stronie internetowej średniej wielkości powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w roku 2008. W dniu 29.09.2008 r. Prezes Agencji Dariusz Wojtasik podpisał ogłoszenie w tej sprawie, które będzie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym MRiRWz dnia 30.09.2008 r.

 1. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2008 roku.

        Jednostka podziału administracyjnego kraju

        średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w 2008 roku(w hektarach)

        Województwo Dolnośląskie

        15,35

        Województwo Kujawsko-Pomorskie

        14,79

        Województwo Lubelskie

        7,34

        Województwo Lubuskie

        19,67

        Województwo Łódzkie

        7,34

        Województwo Małopolskie

        3,75

        Województwo Mazowieckie

        8,37

        Województwo Opolskie

        17,46

        Województwo Podkarpackie

        4,41

        Województwo Podlaskie

        11,96

        Województwo Pomorskie

        18,48

        Województwo Śląskie

        6,55

        Województwo Świętokrzyskie

        5,33

        Województwo Warmińsko-Mazurskie

        22,81

        Województwo Wielkopolskie

        13,36

        Województwo Zachodniopomorskie

        29,68

        1. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2008 roku wynosi 10,02 ha.

        Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2007

        Jednostka podziału
        administracyjnego kraju

        średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie
        za rok 2007 (w hektarach)

        Województwo Dolnośląskie

        15,08

        Województwo Kujawsko-Pomorskie

        14,65

        Województwo Lubelskie

        7,28

        Województwo Lubuskie

        19,34

        Województwo Łódzkie

        7,30

        Województwo Małopolskie

        3,71

        Województwo Mazowieckie

        8,36

        Województwo Opolskie

        16,86

        Województwo Podkarpackie

        4,38

        Województwo Podlaskie

        11,87

        Województwo Pomorskie

        18,30

        Województwo Śląskie

        6,53

        Województwo Świętokrzyskie

        5,31

        Województwo Warmińsko-Mazurskie

        22,68

        Województwo Wielkopolskie

        13,37

        Województwo Zachodniopomorskie

        29,18

        Kraj

        9,91

        średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju w 2006 roku

        KONTAKT

        Nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji.

        Informacje kontaktowe

        Adres: Centrala ARiMR , Poleczki 33, 02-822 Warszawa
        Telefon: 800 38 00 84, Fax: 22 318 53 30
        Email: info@arimr.gov.pl
        Infolinia: 800 38 00 84

        Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe

        INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJACE

        WSPIERAMY TAKŻE

        Szczegółowe informacje na temat Dni Otwarte Funduszy Europejskich - link otwiera się w nowym oknie Szczegółowe informacje na temat programu Poznaj dobrą żywność - link otwiera się w nowym oknie Szczegółowe informacje na temat programu Poznaj dobrą żywność - link otwiera się w nowym oknie