Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór wniosków od 6 do 20 listopada 2017 r. 

Działanie 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - nabór wniosków od 30 października do 28 grudnia 2017 r. - otwórz

Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic - wnioski można składać do 31 października - otwórz

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - nabór wniosków od 28 września do 27 października 2017 r.

Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór wniosków o przyznanie pomocy od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi - nabór wniosków od 25 września do 24 października 2017 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020