Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności - nabór wniosków od 27 listopada 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.

Poddziałanie 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - nabór wniosków od 28 listopada do 29 grudnia 2017 r.

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof - wnioski można składać 2 - 31 stycznia 2018 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór wniosków od 7 do 29 grudnia 2017 r. 

Działanie 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - nabór wniosków od 30 października do 28 grudnia 2017 r. - otwórz

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wszystkie wnioski
System teleinformatyczny ARiMR - wniosek przez Internet
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020