Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku z tytułu huraganu, deszczu nawalnego lub gradu - wnioski można składać od 13 do 27 listopada 2018 r.

Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości: ogłoszenie Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - wnioski można składać od 27.11.2018 do 28.12.2018 r.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - wnioski można składać od 15 listopada do 21 grudnia 2018 r.

Poddziałanie 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" - nabór wniosków od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.

Wnioski o przyznanie pomocy suszowej rolnikom i rybakom w 2018 r.

Działanie 16 Współpraca - nabór wniosków o przyznanie pomocy od 16 listopada do 17 grudnia 2018 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wszystkie wnioski
System teleinformatyczny ARiMR - wniosek przez Internet
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020