Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw - nabór ofert do 30.03.2018 r.

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój: nabór wniosków 30 marca - 29 kwietnia 2018 r.

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - wnioski można składać od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF

Pomoc dla posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk zwierząt, którzy otrzymali nakaz wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu niespełnienia wymagań związanych z ASF

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wszystkie wnioski
System teleinformatyczny ARiMR - wniosek przez Internet
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020