Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kolejność rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy

W Centrali ARiMR odbyło się 9 czerwca br. losowanie kolejności rozpatrywania wniosków i przysługiwania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013. W losowaniu tym wzięły udział wszystkie wnioski złożone w dnia 5 -18 maja 2009 r. bezpośrednio w Oddziałach Regionalnych ARiMR lub wysłane rejestrowaną przesyłką pocztową. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decydowała data stempla pocztowego. Losowanie przeprowadzone zostało oddzielnie dla każdego z 16 województw.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" , PROW 2007-2013, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tomasz Kołodziej podaje poniżej do publicznej wiadomości listy beneficjentów informujące o kolejności rozpatrywania ich wniosków i przyznawania pomocy.

Szanowni Państwo,

W celu odnalezienia konkretnego beneficjenta na liście ustalającej kolejność, rozpatrywania wniosków i przysługiwania pomocy finansowej na inwestycje w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w danym województwie, proszę o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy dla województwa, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, proszę wpisać swoje nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
  • po zatwierdzeniu wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosków o pomoc.