wyszukiwarka

Ceny gruntów wg GUS

KOREKTA średnich cen gruntów w obrocie prywatnym dla województw w III kwartale 2008 r., wg danych GUS (obowiązują dla działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 22 grudnia 2008 r. do 15 lutego 2009 r.)

L.p.

Województwo

Ceny gruntów rolnych w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

13 945,90

16 844,10

14 327,80

9 392,30

2

Kujawsko-Pomorskie

25 445,60

29 872,90

26 202,10

20 312,40

3

Lubelskie

10 551,20

13 480,60

10 462,60

7 904,00

4

Lubuskie

7 763,90

9 558,60

8 003,60

6 398,20

5

Łódzkie

14 881,00

17 475,20

17 335,30

11 521,50

6

Małopolskie

14 228,20

15 316,10

13 965,40

12 714,40

7

Mazowieckie

16 715,40

23 145,80

17 232,20

13 537,80

8

Opolskie

13 781,60

17 932,60

14 505,70

10 229,30

9

Podkarpackie

8 457,20

10 268,00

8 576,30

6 822,00

10

Podlaskie

16 789,50

21 051,30

18 140,10

14 087,40

11

Pomorskie

17 796,00

21 336,50

17 653,70

15 738,80

12

Śląskie

14 724,10

21 267,10

14 084,50

10 771,60

13

Świętokrzyskie

8 315,40

10 667,70

8 533,70

5 995,00

14

Warmińsko-Mazurskie

13 264,40

14 190,00

14 123,70

11 659,40

15

Wielkopolskie

24 407,70

33 552,20

26 075,50

17 952,70

16

Zachodniopomorskie

9 832,20

11 706,60

10 385,30

7 924,20

Polska

15 321,90

18 695,00

16 013,40

12 278,20

 

KOREKTA średnich cen gruntów w obrocie prywatnym dla województw w II kwartale 2008 r., wg GUS (obowiązuje dla działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 20 października 2008 r. do 21 grudnia 2008 r.)

L.p.

Województwo

Ceny gruntów rolnych w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

16 160,30

20 541,50

15 858,90

11 725,30

2

Kujawsko-Pomorskie

25 479,70

30 728,90

25 638,90

20 338,00

3

Lubelskie

10 745,40

13 518,70

10 589,30

8 018,30

4

Lubuskie

8 731,80

9 637,80

9 368,50

7 550,80

5

Łódzkie

15 851,30

21 047,90

17 548,90

11 410,40

6

Małopolskie

14 855,80

16 856,70

15 884,00

9 724,60

7

Mazowieckie

20 289,00

26 584,60

21 857,30

15 270,90

8

Opolskie

14 845,30

18 637,50

15 619,80

10 880,40

9

Podkarpackie

8 542,80

9 402,80

8 470,60

7 437,80

10

Podlaskie

18 258,10

20 654,30

20 380,60

14 629,40

11

Pomorskie

19 607,90

23 076,00

20 400,80

16 948,10

12

Śląskie

15 316,00

19 390,60

14 994,00

12 868,40

13

Świętokrzyskie

10 081,80

14 239,80

10 276,80

6 447,60

14

Warmińsko-Mazurskie

14 543,70

17 693,60

15 412,70

12 005,00

15

Wielkopolskie

26 381,40

36 793,00

27 481,20

18 927,00

16

Zachodniopomorskie

10 732,80

12 157,40

11 352,10

8 931,90

Polska

16 240,70

19 998,60

16 866,60

12 673,50

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw I kwartale 2008 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 1 lipca 2008 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

 

 

 

 

 

 

L.p

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

13 279,1

16 189,2

13 260,5

9 234,1

2

Kujawsko-Pomorskie

24 321,6

27 940,0

25 502,4

19 143,5

3

Lubelskie

9 843,8

12 415,3

9 988,2

7 275,9

4

Lubuskie

7 538,2

9 080,6

7 925,5

6 162,2

5

Łódzkie

14 418,1

17 969,6

15 950,6

11 236,0

6

Małopolskie

13 309,4

14 652,0

12 995,6

11 338,3

7

Mazowieckie

16 936,4

24 447,0

17 152,8

13 372,0

8

Opolskie

13 425,6

17 251,6

14 084,0

9 886,9

9

Podkarpackie

7 702,5

8 652,9

7 693,9

6 749,5

10

Podlaskie

16 260,6

20 633,3

17 620,9

13 651,6

11

Pomorskie

17 291,2

21 750,2

17 102,7

14 962,5

12

Śląskie

13 843,0

19 860,0

13 671,2

10 133,3

13

Świętokrzyskie

8 318,1

10 986,6

8 372,0

6 057,2

14

Warmińsko-Mazurskie

12 244,9

13 461,5

13 037,8

10 640,8

15

Wielkopolskie

22 933,4

31 589,3

24 618,1

16 942,7

16

Zachodniopomorskie

9 704,1

11 750,2

10 111,2

7 785,7

Polska

14 548,4

17 602,0

15 268,8

11 638,3

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2007 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 22 lutego 2008 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

L.p

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

12726

16337

12584

8439

2

Kujawsko-pomorskie

20449

23973

21005

16202

3

Lubelskie

9067

11888

8924

6604

4

Lubuskie

6390

7412

6837

5225

5

Łódzkie

12540

16398

14079

9646

6

Małopolskie

13233

15111

13863

9428

7

Mazowieckie

13583

17882

14789

10290

8

Opolskie

11018

14702

11267

8170

9

Podkarpackie

6657

8083

6547

5212

10

Podlaskie

14382

19421

15508

11886

11

Pomorskie

15356

20065

15480

13312

12

Śląskie

13083

16910

12707

10253

13

Świętokrzyskie

7118

9571

7201

5157

14

Warmińsko-Mazurskie

9072

10067

9724

7812

15

Wielkopolskie

20396

27147

21669

14922

16

Zachodniopomorskie

9051

10917

9337

7395

Polska

12619

15694

13232

9807

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w III kwartale 2007 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 22 listopada 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1.

Dolnośląskie

10 830

13 568

11 025

7 182

2.

Kujawsko-Pomorskie

18 781

22 448

19 039

15 161

3.

Lubelskie

8 868

11 496

8 827

6 471

4.

Lubuskie

6 212

7 580

6 667

4 842

5.

Łódzkie

12 285

15 452

14 067

9 483

6.

Małopolskie

12 653

15 121

13 288

8 318

7.

Mazowieckie

12 634

17 208

13 778

9 380

8.

Opolskie

10 413

13 724

10 895

7 754

9.

Podkarpackie

6 452

7 796

6 413

5 000

10.

Podlaskie

14 102

19 462

15 134

11 652

11.

Pomorskie

13 764

18 974

14 195

11 314

12.

Śląskie

11 367

15 388

11 363

8 794

13.

Świętokrzyskie

7 119

9 399

7 213

5 112

14.

Warmińsko-Mazurskie

8 468

9 938

9 019

7 117

15.

Wielkopolskie

19 516

26 435

20 647

14 003

16.

Zachodniopomorskie

8 542

10 352

8 807

6 902

Polska

11 968

15 059

12 540

9 236

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w II kwartale 2007 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 22 października 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał) 

Lp

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1.

Dolnośląskie

12 909

16 997

11 947

7 586

2.

Kujawsko-Pomorskie

19 046

23 260

19 362

14 335

3.

Lubelskie

8 955

12 151

8 574

6 046

4.

Lubuskie

6 923

7 939

7 466

5 778

5.

Łódzkie

12 046

16 220

13 456

7 989

6.

Małopolskie

13 347

15 665

13 810

9 122

7.

Mazowieckie

14 718

23 644

15 783

9 531

8.

Opolskie

10 920

14 744

10 200

6 781

9.

Podkarpackie

6 704

7 330

6 829

5 437

10.

Podlaskie

13 593

16 802

15 599

10 009

11.

Pomorskie

16 666

20 378

15 832

14 677

12.

Śląskie

14 725

18 945

13 324

12 951

13.

Świętokrzyskie

8 394

11 867

7 542

5 136

14.

Warmińsko-Mazurskie

9 047

10 456

9 716

7 521

15.

Wielkopolskie

21 959

30 408

22 699

15 290

16.

Zachodniopomorskie

8 388

10 109

8 627

6 734

Polska

12 584

16 179

12 998

9 093

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w I kwartale 2007 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 1 lipca 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1.

Dolnośląskie

9 886

12 584

9 545

6 700

2.

Kujawsko-Pomorskie

18 074

21 834

17 993

14 508

3.

Lubelskie

8 635

11 851

8 411

6 119

4.

Lubuskie

5 759

7 010

6 190

4 398

5.

Łódzkie

11 075

13 545

12 731

8 495

6.

Małopolskie

11 603

13 686

11 569

8 643

7.

Mazowieckie

12 259

16 604

13 349

9 263

8.

Opolskie

10 150

13 209

10 646

7 299

9.

Podkarpackie

6 011

7 503

5 885

4 428

10.

Podlaskie

13 798

19 916

14 735

11 212

11.

Pomorskie

12 654

16 450

13 317

10 239

12.

Śląskie

11 213

14 850

11 379

8 619

13.

Świętokrzyskie

7 108

9 427

7 197

4 871

14.

Warmińsko-Mazurskie

9 506

12 005

10 195

7 820

15.

Wielkopolskie

18 174

24 922

19 070

13 263

16.

Zachodniopomorskie

7 901

9 782

8 127

6 384

Polska

11 366

14 366

11 864

8 776

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2006 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 1 kwietnia 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1.

Dolnośląskie

8 372

10 779

8 533

5 554

2.

Kujawsko-Pomorskie

14 570

18 062

14 947

10 965

3.

Lubelskie

7 405

10 153

7 540

5 269

4.

Lubuskie

5 081

6 424

5 436

3 699

5.

Łódzkie

10 008

12 596

11 105

7 620

6.

Małopolskie

9 242

11 304

9 157

6 836

7.

Mazowieckie

10 760

14 869

11 588

7 805

8.

Opolskie

7 916

10 012

8 483

5 750

9.

Podkarpackie

4 609

5 706

4 525

3 545

10.

Podlaskie

11 018

14 681

12 032

8 844

11.

Pomorskie

9 987

13 555

10 176

7 896

12.

Śląskie

8 891

13 221

8 959

6 580

13.

Świętokrzyskie

6 460

9 089

6 217

4 209

14.

Warmińsko-Mazurskie

7 282

9 605

7 499

6 369

15.

Wielkopolskie

16 704

23 093

17 918

11 141

16.

Zachodniopomorskie

6 736

8 266

7 097

5 358

Polska

9 610

12 524

10 025

7 173

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w III kwartale 2006 r., według danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

 

 

 

L.p.

 

 

 

Województwo

Centy gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

7 664

9 986

7 800

4 822

2

Kujawsko-Pomorskie

14 100

17 568

14 543

10 494

3

Lubelskie

7 114

9 643

7 123

5 237

4

Lubuskie

4 663

5 794

5 063

3 373

5

Łódzkie

9 559

12 578

10 457

7 185

6

Małopolskie

8 857

11 067

8 883

6 254

7

Mazowieckie

10 377

14 502

11 196

7 349

8

Opolskie

7 661

9 694

8 211

5 580

9

Podkarpackie

4 419

5 464

4 312

3 442

10

Podlaskie

10 803

14 520

11 886

8 618

11

Pomorskie

9 166

12 298

9 380

7 378

12

Śląskie

9 013

12 710

9 084

6 861

13

Świętokrzyskie

6 204

8 560

6 246

4 172

14

Warmińsko-Mazurskie

6 509

8 076

6 907

5 598

15

Wielkopolskie

15 914

22 173

16 855

10 750

16

Zachodniopomorskie

6 383

8 199

6 681

4 978

 

Polska

9 259

12 136

9 683

6 882

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w II kwartale 2006 r., według danych GUS (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od dnia 1 października 2006r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

L.p

Województwo

Centy gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

8 525

11 234

8 651

5 777

2

Kujawsko-Pomorskie

15 085

18 667

15 222

11 581

3

Lubelskie

7 114

9 361

7 057

5 199

4

Lubuskie

4 887

5 982

5 313

3 796

5

Łódzkie

9 893

13 184

11 040

6 910

6

Małopolskie

10 043

11 727

10 182

8 056

7

Mazowieckie

11 175

15 141

12 159

8 337

8

Opolskie

8 026

10 453

8 161

5 491

9

Podkarpackie

4 867

5 721

4 784

3 913

10

Podlaskie

11 560

16 786

12 901

8 914

11

Pomorskie

10 452

14 110

10 750

8 377

12

Śląskie

9 589

12 059

9 881

7 280

13

Świętokrzyskie

6 312

8 782

6 428

4 200

14

Warmińsko-Mazurskie

6 917

9 062

7 344

5 695

15

Wielkopolskie

15 201

22 087

16 529

10 315

16

Zachodniopomorskie

6 142

7 629

6 452

4 875

 

Polska

9 339

12 053

9 785

7 035

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w I kwartale 2006 r., wg danych GUS (obowiązują dla Działania ?Inwestycje w gospodarstwach rolnych? od 1 lipca 2006 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał).

L.p

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

7 340

9 891

7 460

4 675

2

Kujawsko-Pomorskie

13 684

17 118

14 056

10 076

3

Lubelskie

6 978

9 524

7 107

4 950

4

Lubuskie

4 452

5 552

4 841

3 272

5

Łódzkie

9 645

13 274

10 432

7 062

6

Małopolskie

8 939

11 033

8 821

6 504

7

Mazowieckie

9 895

13 984

10 574

7 104

8

Opolskie

7 512

9 558

7 935

5 452

9

Podkarpackie

4 430

5 394

4 410

3 342

10

Podlaskie

10 412

14 176

11 392

8 148

11

Pomorskie

8 865

12 152

9 036

7 072

12

Śląskie

8 630

11 374

8 929

6 580

13

Świętokrzyskie

6 246

8 441

6 402

4 225

14

Warmińsko-Mazurskie

6 771

9 108

7 026

5 694

15

Wielkopolskie

15 319

21 015

16 400

10 310

16

Zachodniopomorskie

5 978

8 046

6 217

4 463

 

Polska

8 953

11 790

9 357

6 576

 

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 marca 2006 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał).

L.p

Województwo

Centy gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

7 255

9 528

7 366

4 621

2

Kujawsko-Pomorskie

12 442

16 005

13 031

8 873

3

Lubelskie

6 561

8 986

6 718

4 576

4

Lubuskie

4 332

5 753

4 569

3 004

5

Łódzkie

9 336

12 859

10 351

6 806

6

Małopolskie

8 246

10 024

8 243

6 081

7

Mazowieckie

9 423

12 740

10 454

6 578

8

Opolskie

7 133

9 397

7 628

5 213

9

Podkarpackie

4 304

5 350

4 317

2 870

10

Podlaskie

9 728

13 894

10 824

7 222

11

Pomorskie

9 339

11 414

9 740

7 478

12

Śląskie

8 369

10 711

8 449

6 414

13

Świętokrzyskie

5 669

7 684

5 683

3 743

14

Warmińsko-Mazurskie

5 853

7 640

6 300

4 853

15

Wielkopolskie

13 794

19 054

14 501

9 385

16

Zachodniopomorskie

5 189

6 771

5 486

3 726

Polska

8 340

10 897

8 794

6 054

 

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w III kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 stycznia 2006 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp.

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

6 804

8 905

6 915

4 534

2

Kujawsko-Pomorskie

12 089

15 642

12 659

8 447

3

Lubelskie

6 434

8 764

6 628

4 372

4

Lubuskie

4 135

5 604

4 435

2 836

5

Łódzkie

9 050

12 304

9 860

6 315

6

Małopolskie

8 017

9 771

7 964

6 140

7

Mazowieckie

9 054

12 225

10 087

6 218

8

Opolskie

6 904

9 149

7 336

5 081

9

Podkarpackie

4 148

5 343

4 117

2 792

10

Podlaskie

9 502

13 525

10 464

7 058

11

Pomorskie

9 383

11 416

9 546

7 712

12

Śląskie

7 476

9 538

7 968

5 286

13

Świętokrzyskie

5 627

7 718

5 618

3 748

14

Warmińsko-Mazurskie

5 809

7 874

6 217

4 703

15

Wielkopolskie

13 305

18 615

13 896

8 952

16

Zachodniopomorskie

4 964

6 763

5 206

3 463

Polska

8 139

10 779

8 545

5 837

 

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w II kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 listopada 2005 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp.

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

7 130

9 481

6 933

4 712

2

Kujawsko-Pomorskie

12 032

15 343

12 357

8 463

3

Lubelskie

6 116

8 418

6 087

3 736

4

Lubuskie

4 564

6 108

4 809

3 392

5

Łódzkie

8 778

12 192

9 266

5 551

6

Małopolskie

9 724

12 335

8 921

7 521

7

Mazowieckie

10 728

17 448

11 086

6 804

8

Opolskie

7 189

9 681

7 046

4 563

9

Podkarpackie

4 570

5 304

4 728

3 318

10

Podlaskie

8 896

10 788

10 269

6 523

11

Pomorskie

8 489

11 099

8 986

6 219

12

Śląskie

9 332

13 314

9 394

7 380

13

Świętokrzyskie

7 185

11 533

6 160

3 570

14

Warmińsko-Mazurskie

5 445

7 123

5 712

4 488

15

Wielkopolskie

12 597

17 925

13 163

8 131

16

Zachodniopomorskie

5 239

6 941

5 410

3 812

Polska

8 403

11 591

8 608

5 732

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w I kwartale 2007 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 1 lipca 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1.

Dolnośląskie

9 886

12 584

9 545

6 700

2.

Kujawsko-Pomorskie

18 074

21 834

17 993

14 508

3.

Lubelskie

8 635

11 851

8 411

6 119

4.

Lubuskie

5 759

7 010

6 190

4 398

5.

Łódzkie

11 075

13 545

12 731

8 495

6.

Małopolskie

11 603

13 686

11 569

8 643

7.

Mazowieckie

12 259

16 604

13 349

9 263

8.

Opolskie

10 150

13 209

10 646

7 299

9.

Podkarpackie

6 011

7 503

5 885

4 428

10.

Podlaskie

13 798

19 916

14 735

11 212

11.

Pomorskie

12 654

16 450

13 317

10 239

12.

Śląskie

11 213

14 850

11 379

8 619

13.

Świętokrzyskie

7 108

9 427

7 197

4 871

14.

Warmińsko-Mazurskie

9 506

12 005

10 195

7 820

15.

Wielkopolskie

18 174

24 922

19 070

13 263

16.

Zachodniopomorskie

7 901

9 782

8 127

6 384

Polska

11 366

14 366

11 864

8 776

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2006 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 1 kwietnia 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1.

Dolnośląskie

8 372

10 779

8 533

5 554

2.

Kujawsko-Pomorskie

14 570

18 062

14 947

10 965

3.

Lubelskie

7 405

10 153

7 540

5 269

4.

Lubuskie

5 081

6 424

5 436

3 699

5.

Łódzkie

10 008

12 596

11 105

7 620

6.

Małopolskie

9 242

11 304

9 157

6 836

7.

Mazowieckie

10 760

14 869

11 588

7 805

8.

Opolskie

7 916

10 012

8 483

5 750

9.

Podkarpackie

4 609

5 706

4 525

3 545

10.

Podlaskie

11 018

14 681

12 032

8 844

11.

Pomorskie

9 987

13 555

10 176

7 896

12.

Śląskie

8 891

13 221

8 959

6 580

13.

Świętokrzyskie

6 460

9 089

6 217

4 209

14.

Warmińsko-Mazurskie

7 282

9 605

7 499

6 369

15.

Wielkopolskie

16 704

23 093

17 918

11 141

16.

Zachodniopomorskie

6 736

8 266

7 097

5 358

Polska

9 610

12 524

10 025

7 173

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w III kwartale 2006 r., według danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

 

 

 

L.p.

 

 

 

Województwo

Centy gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

7 664

9 986

7 800

4 822

2

Kujawsko-Pomorskie

14 100

17 568

14 543

10 494

3

Lubelskie

7 114

9 643

7 123

5 237

4

Lubuskie

4 663

5 794

5 063

3 373

5

Łódzkie

9 559

12 578

10 457

7 185

6

Małopolskie

8 857

11 067

8 883

6 254

7

Mazowieckie

10 377

14 502

11 196

7 349

8

Opolskie

7 661

9 694

8 211

5 580

9

Podkarpackie

4 419

5 464

4 312

3 442

10

Podlaskie

10 803

14 520

11 886

8 618

11

Pomorskie

9 166

12 298

9 380

7 378

12

Śląskie

9 013

12 710

9 084

6 861

13

Świętokrzyskie

6 204

8 560

6 246

4 172

14

Warmińsko-Mazurskie

6 509

8 076

6 907

5 598

15

Wielkopolskie

15 914

22 173

16 855

10 750

16

Zachodniopomorskie

6 383

8 199

6 681

4 978

 

Polska

9 259

12 136

9 683

6 882

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w II kwartale 2006 r., według danych GUS (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od dnia 1 października 2006r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

L.p

Województwo

Centy gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

8 525

11 234

8 651

5 777

2

Kujawsko-Pomorskie

15 085

18 667

15 222

11 581

3

Lubelskie

7 114

9 361

7 057

5 199

4

Lubuskie

4 887

5 982

5 313

3 796

5

Łódzkie

9 893

13 184

11 040

6 910

6

Małopolskie

10 043

11 727

10 182

8 056

7

Mazowieckie

11 175

15 141

12 159

8 337

8

Opolskie

8 026

10 453

8 161

5 491

9

Podkarpackie

4 867

5 721

4 784

3 913

10

Podlaskie

11 560

16 786

12 901

8 914

11

Pomorskie

10 452

14 110

10 750

8 377

12

Śląskie

9 589

12 059

9 881

7 280

13

Świętokrzyskie

6 312

8 782

6 428

4 200

14

Warmińsko-Mazurskie

6 917

9 062

7 344

5 695

15

Wielkopolskie

15 201

22 087

16 529

10 315

16

Zachodniopomorskie

6 142

7 629

6 452

4 875

 

Polska

9 339

12 053

9 785

7 035

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w I kwartale 2006 r., wg danych GUS (obowiązują dla Działania ?Inwestycje w gospodarstwach rolnych? od 1 lipca 2006 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał).

L.p

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

7 340

9 891

7 460

4 675

2

Kujawsko-Pomorskie

13 684

17 118

14 056

10 076

3

Lubelskie

6 978

9 524

7 107

4 950

4

Lubuskie

4 452

5 552

4 841

3 272

5

Łódzkie

9 645

13 274

10 432

7 062

6

Małopolskie

8 939

11 033

8 821

6 504

7

Mazowieckie

9 895

13 984

10 574

7 104

8

Opolskie

7 512

9 558

7 935

5 452

9

Podkarpackie

4 430

5 394

4 410

3 342

10

Podlaskie

10 412

14 176

11 392

8 148

11

Pomorskie

8 865

12 152

9 036

7 072

12

Śląskie

8 630

11 374

8 929

6 580

13

Świętokrzyskie

6 246

8 441

6 402

4 225

14

Warmińsko-Mazurskie

6 771

9 108

7 026

5 694

15

Wielkopolskie

15 319

21 015

16 400

10 310

16

Zachodniopomorskie

5 978

8 046

6 217

4 463

 

Polska

8 953

11 790

9 357

6 576

 

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 marca 2006 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał).

L.p

Województwo

Centy gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

7 255

9 528

7 366

4 621

2

Kujawsko-Pomorskie

12 442

16 005

13 031

8 873

3

Lubelskie

6 561

8 986

6 718

4 576

4

Lubuskie

4 332

5 753

4 569

3 004

5

Łódzkie

9 336

12 859

10 351

6 806

6

Małopolskie

8 246

10 024

8 243

6 081

7

Mazowieckie

9 423

12 740

10 454

6 578

8

Opolskie

7 133

9 397

7 628

5 213

9

Podkarpackie

4 304

5 350

4 317

2 870

10

Podlaskie

9 728

13 894

10 824

7 222

11

Pomorskie

9 339

11 414

9 740

7 478

12

Śląskie

8 369

10 711

8 449

6 414

13

Świętokrzyskie

5 669

7 684

5 683

3 743

14

Warmińsko-Mazurskie

5 853

7 640

6 300

4 853

15

Wielkopolskie

13 794

19 054

14 501

9 385

16

Zachodniopomorskie

5 189

6 771

5 486

3 726

Polska

8 340

10 897

8 794

6 054

 

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w III kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 stycznia 2006 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał) 

Lp.

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

6 804

8 905

6 915

4 534

2

Kujawsko-Pomorskie

12 089

15 642

12 659

8 447

3

Lubelskie

6 434

8 764

6 628

4 372

4

Lubuskie

4 135

5 604

4 435

2 836

5

Łódzkie

9 050

12 304

9 860

6 315

6

Małopolskie

8 017

9 771

7 964

6 140

7

Mazowieckie

9 054

12 225

10 087

6 218

8

Opolskie

6 904

9 149

7 336

5 081

9

Podkarpackie

4 148

5 343

4 117

2 792

10

Podlaskie

9 502

13 525

10 464

7 058

11

Pomorskie

9 383

11 416

9 546

7 712

12

Śląskie

7 476

9 538

7 968

5 286

13

Świętokrzyskie

5 627

7 718

5 618

3 748

14

Warmińsko-Mazurskie

5 809

7 874

6 217

4 703

15

Wielkopolskie

13 305

18 615

13 896

8 952

16

Zachodniopomorskie

4 964

6 763

5 206

3 463

Polska

8 139

10 779

8 545

5 837

 

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w II kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 listopada 2005 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp.

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem

Grunty dobre

Grunty średnie

Grunty słabe

1

Dolnośląskie

7 130

9 481

6 933

4 712

2

Kujawsko-Pomorskie

12 032

15 343

12 357

8 463

3

Lubelskie

6 116

8 418

6 087

3 736

4

Lubuskie

4 564

6 108

4 809

3 392

5

Łódzkie

8 778

12 192

9 266

5 551

6

Małopolskie

9 724

12 335

8 921

7 521

7

Mazowieckie

10 728

17 448

11 086

6 804

8

Opolskie

7 189

9 681

7 046

4 563

9

Podkarpackie

4 570

5 304

4 728

3 318

10

Podlaskie

8 896

10 788

10 269

6 523

11

Pomorskie

8 489

11 099

8 986

6 219

12

Śląskie

9 332

13 314

9 394

7 380

13

Świętokrzyskie

7 185

11 533

6 160

3 570

14

Warmińsko-Mazurskie

5 445

7 123

5 712

4 488

15

Wielkopolskie

12 597

17 925

13 163

8 131

16

Zachodniopomorskie

5 239

6 941

5 410

3 812

Polska

8 403

11 591

8 608

5 732

 

 

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia