Rejestr Upoważnionych Gwarantów

Informujemy, że w związku z § 5 ust 1 pkt 2) i 3) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 12.08.2016 r. utworzyła Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG). Instytucje finansowe umieszczone w RUG będą uprawnione do udzielania gwarancji beneficjentom PROW 2014-2020. W ramach wdrażania PROW 2014-2020 ARiMR będzie honorować gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wystawione wyłącznie przez podmioty, które zostaną zarejestrowane w RUG.

Według stanu na dzień 13 lipca 2017 r. do RUG zostało wpisanych 179 instytucji finansowych.

RUG będzie sukcesywnie uzupełniany o instytucje finansowe, z którymi ARiMR zawrze „Umowy o współpracy”.

Umowa o współpracy - otwórz

ARiMR zaprasza do zawierania umów - otwórz

Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) - otwórz

 

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie nakłada na beneficjentów żadnych ograniczeń przy wyborze gwaranta umieszczonego w Rejestrze Upoważnionych Gwarantów. Beneficjentowi przysługuje prawo do wyboru gwaranta umieszczonego w Rejestrze Upoważnionych Gwarantów z terenu całego kraju.

Wskazane w Rejestrze Upoważnionych Gwarantów przy danych adresowych gwaranta województwo, odpowiada siedzibie centrali danej instytucji finansowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oddziałów instytucji finansowej należy sprawdzić oficjalną stronę internetową gwaranta.