Województwo mazowieckie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Powiat wyszkowski

TZD Wyszków
ul. Wąska 10
07-200 Wyszków
tel/fax: 29 640 40 10
kom. 517 157 233
tzd.wyszkow@modr.mazowsze.pl TZD Przasnysz
ul. Gołymińska 13
06-300 Przasnysz
tel/fax: 29 756 41 53
kom. 517 157 426
tzd.przasnysz@modr.mazowsze.pl TZD Ostrołęka
ul. Targowa 4
07-410 Ostrołęka
tel/fax: 29 760 03 69
kom. 517 157 687
tzd.ostroleka@modr.mazowsze.pl TZD Maków Mazowiecki
ul. Bazar 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel/fax: 29 717 13 97
kom. 517 157 750
tzd.makow.maz@modr.mazowsze.pl

Lp Imię i nazwisko Telefon Email Obszar działania (powiat) Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Agnieszka Powierża 29 640 40 10   wyszkowski  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-
2 Jolanta Budzichowska 29 760 03 69   makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski  Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223)
-
3 Małgorzata Tabaka 29 764 65 13   makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
4 Tadeusz Berk 29 764 65 13   makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
5 Tadeusz Ciszkowski 29 760 03 69   makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-
6 Tomasz Pfajfer 29 760 03 69   makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-
7 Włodzimierz Zabielski 29 764 65 13   makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-

Jeśli nie znalazłeś eksperta w Twoim powiecie kliknij tutaj aby sprawdzić listę ekspertów wojewódzkich

« Powrót