Województwo mazowieckie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Powiat warszawski

TZD w Łazach
Łazy 40 A
05-085 Kampinos
tel-fax: 22 725 05 14
kom. 517 157 856
tzd.wa-zach@modr.mazowsze.pl

Lp Imię i nazwisko Telefon Email Obszar działania (powiat) Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Zofia Rutkowska 22 725 05 14   warszawski, warszawski zachodni  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-

Jeśli nie znalazłeś eksperta w Twoim powiecie kliknij tutaj aby sprawdzić listę ekspertów wojewódzkich

« Powrót