Województwo mazowieckie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Powiat sokołowski

MODR O/Siedlce
ul. Kazimierzowska 21
08-110 Siedlce
tel-fax: 25 64 00 911

Lp Imię i nazwisko Telefon Email Obszar działania (powiat) Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Barbara Włodarczyk 25 640 09 11   garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
2 Bartosz Superczyński 25 644 94 97   garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
3 Bożena Głuchowska 25 640 09 11   garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski  Grupy producentów rolnych (142)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Rynek Owoców i Warzyw
4 Jolanta Wojtkowska-Paczóska 25 781 67 33   sokołowski  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223)
-
5 Małgorzata Pietrasik 25 644 94 97   garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
6 Piotr Tchórzewski 25 644 94 97   garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
7 Rarosław Trumiński 25 644 94 97   garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
8 Sławomir Roguski 25 640 09 11   garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-

Jeśli nie znalazłeś eksperta w Twoim powiecie kliknij tutaj aby sprawdzić listę ekspertów wojewódzkich

« Powrót