Województwo opolskie

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Powiat prudnicki

Terenowy Zespół Doradztwa w Brzegu
ul. Główna 1
49-330 Łosiów,
tel. (077) 412 53 27 wew. 204, 111
pok. 7
e-mail:brzeg@oodr.pl
Terenowy Zespół Doradztwa w Głubczycach
ul. Powstańców 4
48-100 Głubczyce,
tel. 485 - 27 - 50
e-mail: glubczyce@oodr.pl
Terenowy Zespół Doradztwa w Kędzierzynie – Koźlu
ul Kozielska 14a
47-220 Kędzierzyn - Koźle,
tel. 483 - 50 - 49
e-mail: kedzierzyn-kozle@oodr.pl
Terenowy Zespół Doradztwa w Namysłowie
ul. Dubois 3 (UMiG)
49-100 Namysłów,
tel. 410-24-25
e-mail: namyslow@oodr.pl
Terenowy Zespół Doradztwa w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice,
tel. 466-19-60
e-mail: krapkowice@oodr.pl
Terenowy Zespół Doradztwa w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Żeromskiego 3B/12
tel. 414-23-01
Terenowy Zespół Doradztwa w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska2a
47-100 Strzelce Opolskie,
tel. 461-89-18
e-mail: strzelce-opolskie@oodr.pl
Terenowy Zespół Doradztwa w Prudniku
Plac Szarych Szeregów 5
48-200 Prudnik,
tel/fax 436 93 70
e-mail: prudnik@oodr.pl
Terenowy Zespół Doradztwa w Opolu
45-837 Opole, ul. Wrocławska 107
tel. 457-56-50
e-mail: opole@oodr.pl
Terenowy Zespół Doradztwa w Oleśnie
ul. Dworcowa 1a
46-300 Olesno
tel. (034) 358-40-31
e-mail: olesno@oodr.pl
Terenowy Zespół Doradztwa w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa,
tel. 433-70-98
e-mail: nysa@oodr.pl

Lp Imię i nazwisko Telefon Email Obszar działania (powiat) Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Chromczak Władysława 774835049   brzeski, głubczycki, k-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-
2 Edward Sterczewski 77 4125 327 w. 240   brzeski, głubczycki, k-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-
3 Elżbieta Nesterów  77 4125 327 w. 258   brzeski, głubczycki, k-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-
4 Krystyna Czyżewska 774369370   brzeski, głubczycki, k-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-
5 Piotr Dominowski 774337098   brzeski, głubczycki, k-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
Rynek Owoców i Warzyw
6 Wróbel Krzysztof 77 4125 327 w. 205   brzeski, głubczycki, k-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-
7 Zielonka Andrzej kom. 781278217   brzeski, głubczycki, k-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-

« Powrót