Województwo mazowieckie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Powiat otwocki

MIR, Warszawa, ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła, tel. 22 773 53 95

Lp Imię i nazwisko Telefon Email Obszar działania (powiat) Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Agnieszka Łątka 22 788 88 11   otwocki  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123)
-
2 Anna Górska 22 773 53 95   grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
3 Bożena Borkowska 22 773 53 95   grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
4 Edyta Zgiet 22 773 53 95   grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
5 Joanna Słowikowska 22 773 53 95   grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
6 Katarzyna Pelc-Wieczerzańska 22 773 53 95   grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
7 Krzysztof Todorski 22 773 53 95   grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
8 Sławomir Błażejczyk 22 773 53 95   grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski  Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-

Jeśli nie znalazłeś eksperta w Twoim powiecie kliknij tutaj aby sprawdzić listę ekspertów wojewódzkich

« Powrót