Województwo zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Powiat kołobrzeski

Terenowy Zespół Doradców w Kołobrzegu
ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78 - 100 Kołobrzeg
tel./fax. (94) 352 40 30
tel. kom. 513161526
e-mail: kolobrzeg.tzd@poczta.internetdsl.pl

Lp Imię i nazwisko Telefon Email Obszar działania (powiat) Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Olga Nowaczyk 94 352 40 30   kołobrzeski  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223)
-
2 Stefania Gruchot 94 352 40 30   kołobrzeski  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223)
-

Jeśli nie znalazłeś eksperta w Twoim powiecie kliknij tutaj aby sprawdzić listę ekspertów wojewódzkich

« Powrót