Województwo zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

73-134 Barzkowice
Tel:(91)5613700-02
Fax: (91)5613791

Lp Imie i nazwisko Telefon Email Obszar działania Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Agnieszka Bołtryk 91 479 40 44   Woj. Zachodniopomorskie  Program rolnośrodowiskowy (214)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
2 Aleksander Denisowski 94 341 87 30   Woj. Zachodniopomorskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
3 Andrzej Czerwiński 94 341 87 30   Woj. Zachodniopomorskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223)
-
4 Danuta Lebioda 91 484 40 72   Woj. Zachodniopomorskie  Grupy producentów rolnych (142)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223)
-
5 Małgorzata Gajdzica 94 341 87 30   Woj. Zachodniopomorskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
-
6 Małgorzata Olszak 94 341 87 30   Woj. Zachodniopomorskie  Grupy producentów rolnych (142)
Rynek Owoców i Warzyw
7 Marek Gardygajło 91 479 40 27   Woj. Zachodniopomorskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
-

« Powrót