Województwo świętokrzyskie

Świętokrzyski Oddział Doradztwa Rolniczego

26-200 Końskie
Modliszewice
ul. Piotrkowska 30
Tel: (41)3722284-86
Fax: (41)3723486

Lp Imie i nazwisko Telefon Email Obszar działania Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Alina Lisowska 15 833 34 00   Woj. Świętokrzyskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
-
2 Piotr Figlarz 41 372 22 84   Woj. Świętokrzyskie  Grupy producentów rolnych (142)
Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
-
3 Piotr Lisowski 15 833 34 00   Woj. Świętokrzyskie  Grupy producentów rolnych (142)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Rynek Owoców i Warzyw
4 Ryszard Śmiechowski 41 372 22 84   Woj. Świętokrzyskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
-

« Powrót