Województwo małopolskie

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Karniowice 9
32-082 Bolechowice
Tel: (12)2852113/14,2854108 fax: 2851107

Lp Imie i nazwisko Telefon Email Obszar działania Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Andrzej Pisarz (012) 285-21-13   Woj. Małopolskie  - Rynek Owoców i Warzyw
2 Bogdan Pobereżnik (012) 285-21-13   Woj. Małopolskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
-
3 Ewa Ryjak (012) 285-21-13   Woj. Małopolskie  - Rynek Owoców i Warzyw
4 Jacek Walczak (012) 285-21-13   Woj. Małopolskie  - Rynek Owoców i Warzyw
5 Józef Rusnak (012) 285-21-13   Woj. Małopolskie  - Rynek Owoców i Warzyw

Kontakt do ekspertów CDR działających na terenie całego województwa

« Powrót