Województwo kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

89-122 Minikowo
k.Nakła n/Notecią
Tel: (52)3867200, sekr. (52)3867214
Fax: (52)3867227

Lp Imie i nazwisko Telefon Email Obszar działania Zakres
Działanie w ramach PROW 2007-2013 Rynek Owoców i Warzyw
1 Aleksander Mostowski 52 386 72 10   Woj. Kujawsko-Pomorskie  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
-
2 Bartosz Frymarkiewicz 56 611 09 12   Woj. Kujawsko-Pomorskie  Radca Prawny
-
3 Grażyna Drążkowska 52 386 72 33   Woj. Kujawsko-Pomorskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
-
4 Małgorzata Kołacz 52 386 72 40   Woj. Kujawsko-Pomorskie  - Rynek Owoców i Warzyw
5 Marta Adamowicz 52 386 72 36   Woj. Kujawsko-Pomorskie  - Rynek Owoców i Warzyw
6 Michał Gilewicz 606837586 michal.gilewicz@lege-artis.net.pl Woj. Kujawsko-Pomorskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Program rolnośrodowiskowy (214)
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212)
Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223)
Rynek Owoców i Warzyw
7 Radzisława Cabała 667662805   Woj. Kujawsko-Pomorskie  Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Ułatwianie startu młodym rolnikom (112)
-
8 Tomasz Bieliński 54 255 06 38   Woj. Kujawsko-Pomorskie  Grupy producentów rolnych (142)
Rynek Owoców i Warzyw

« Powrót