Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Znany jest kurs euro według którego będą obliczane stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich.

1,355 mln rolników zgłosiło ponad 14 mln ha do dopłat bezpośrednich w 2015 r.

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok. W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.

Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynosi 3,414 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,494 mld zł.

Stawki płatności bezpośrednich za 2015 r.

Rodzaje płatności bezpośrednich

Koperta finansowa na rok 2015 (euro)

Koperta

finansowa na rok 2015

(zł)

Stawki płatności na rok 2015 (zł/ha lub zł/szt.)*

Jednolita płatność obszarowa

1 511 186 427,10

6 414 684 145,75

453,70

Płatność za zazielenienie

1 013 581 000,00

4 302 448 628,80

304,31

Płatność dodatkowa

280 424 000,00

1 190 343 795,20

171,73

Płatność dla młodego rolnika

66 621 572,90

282 795 252,65

258,97

Płatność do bydła

171 794 544,00

729 233 480,37

261,37

Płatność do krów

151 924 361,00

644 888 527,57

314,28

Płatność do owiec

4 655 850,00

19 763 152,08

116,56

Płatność do kóz

266 445,00

1 131 005,74

77,80

Płatność do roślin wysokobiałkowych

67 572 080,00

286 829 965,18

422,00

Płatność do chmielu

837 120,00

3 553 406,98

2 336,53

Płatność do ziemniaków skrobiowych

8 664 000,00

36 776 947,20

1 387,12

Płatność do buraków cukrowych

81 200 000,00

344 677 760,00

2 127,77

Płatność do pomidorów

4 212 000,00

17 879 097,60

4 298,89

Płatność do owoców miękkich

15 000 000,00

63 672 000,00

919,05

Płatność do lnu

571 200,00

2 424 629,76

414,09

Płatność do konopi włóknistych

93 000,00

394 766,40

572,49

Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

23 118 750,00

98 134 470,00

4,76

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

12 975 750,00

55 079 463,60

3,32

*źródło: rozporządzenia w sprawie stawek płatności

Tekst: DPB
Zdjęcie: Agnieszka Zawadzka

Data wprowadzenia: 07.10.2015
Data ostatniej modyfikacji: