Zachodniopomorskie: ARiMR zorganizowało cykl spotkań z zakresu bezpiecznego poruszania się pieszych w ruchu drogowym oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zachodniopomorskie: ARiMR zorganizowało cykl spotkań z zakresu bezpiecznego poruszania się pieszych w ruchu drogowym oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy

Dyrektor ZOR ARiMR Emilia Niemyt opowiada dzieciom o zadaniach realizowanych przez Agencję (Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich)

Dyrektor ZOR ARiMR Emilia Niemyt opowiada dzieciom o zadaniach realizowanych przez Agencję (Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich)

Wspólne śpiewanie piosenki "Przepisowy ruch drogowy" (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim)

Wspólne śpiewanie piosenki "Przepisowy ruch drogowy" (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim)

Zajęcia praktyczne pośredniego masażu serca (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim)

Zajęcia praktyczne pośredniego masażu serca (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim)

Każdy chciał spróbować swoich sił (Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie)

Każdy chciał spróbować swoich sił (Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie)

Następny punkt programu - przechodzenie przez ulicę na światłach (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim)

Następny punkt programu - przechodzenie przez ulicę na światłach (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim)

Kolejna stacja - przejazd kolejowy (Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie)

Kolejna stacja - przejazd kolejowy (Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie)

Dzieci z ogromną chęcią doskonaliły swoje umiejętności manewrowe na gokartach (Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich)

Dzieci z ogromną chęcią doskonaliły swoje umiejętności manewrowe na gokartach (Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich)

Humor dopisywał każdemu (Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich)

Humor dopisywał każdemu (Zespół Szkół w Siemyślu im. Noblistów Polskich)

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci z obszarów wiejskich oraz obecną porę roku Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR postanowił zorganizować cyklu spotkań o charakterze edukacyjnym dla dzieci szkół podstawowych.  W drugim tygodniu listopada br. dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Emilia Niemyt  odwiedziła uczniów szkół podstawowych w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie i Siemyślu. Głównym celem spotkania  było zwiększenie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach oraz omówienie zagrożeń, które mogą je spotkać w drodze do szkoły, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zmrok zapada bardzo szybko.
Na początku spotkania głos zabrała dyrektor Emilia Niemyt, która pokrótce przybliżyła dzieciom czym zajmuje się Agencja oraz jakie formy pomocy w ramach prowadzonych przez nią zadań można uzyskać. W swoim przemówieniu pani dyrektor dała dzieciom odczuć, że są one naszym największym skarbem, w związku z tym ARiMR postanowiła zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Obecny styl życia i wieczny pośpiech powoduje, że często zapominamy o bezpieczeństwie, a chwila nieuwagi może przynieść tragiczne konsekwencje. Pani dyrektor apelowała do dzieci, aby dołożyły wszelkich starań i zawsze na pierwszym miejscu stawiały bezpieczeństwo swoje i innych.
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały zajęcia instruktażowe w oparciu o instalację mini miasteczka ruchu drogowego oraz zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń – fantomów. Dzięki spotkaniom dzieci przy okazji zabawy mogły przyswoić sobie najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz ukształtować poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi. Program spotkania był niezwykle ciekawy i różnorodny. Dzieci miały okazję być uczestnikami zabaw w oparciu o symulację ruchu drogowego ze światłami sygnalizacyjnymi oraz przejazdem kolejowym, mogły poruszać się na gokartach rowerowych – doskonaląc w ten sposób swoje umiejętności manewrowe oraz utrwalać nawyk noszenia kasku. Niezwykle istotnym i można by rzec prawie najważniejszym punktem programu była nauka praktyczna masażu serca oraz prawidłowe reagowanie w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia.
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, to też większa była radość i utwierdzenie w przekonaniu, że tego rodzaju spotkania są potrzebne, a zdobyta wiedza z całą pewnością przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków na drogach.

Data wprowadzenia: 13.11.2017
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2017 13:06