XVI Konferencja Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego

Od prawej: Ryszard Zarudzki - wiceminister rolnictwa, Maria Fajger - p.o. prezesa ARiMR, Erikas Berontas - szef litewskiej agencji płatniczej, Girts Krumins - wiceszef łotewskiej agencji płatniczej

Od prawej: Ryszard Zarudzki - wiceminister rolnictwa, Maria Fajger - p.o. prezesa ARiMR, Erikas Berontas - szef litewskiej agencji płatniczej, Girts Krumins - wiceszef łotewskiej agencji płatniczej

Uczestnicy XVI Konferencja Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego

Uczestnicy XVI Konferencja Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego

Konferencja prasowa z udziałem Arkadiusza Szymoniuka - zastępcy prezesa ARiMR (trzeci z prawej)

Konferencja prasowa z udziałem Arkadiusza Szymoniuka - zastępcy prezesa ARiMR (trzeci z prawej)

Małgorzata Sztoldman, dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR udziela wywiadu

Małgorzata Sztoldman, dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR udziela wywiadu

Wizyta w gospodarstwie sadowniczym, w środku Ahti Bleive - wiceszef estońskiej agencji płatniczej

Wizyta w gospodarstwie sadowniczym, w środku Ahti Bleive - wiceszef estońskiej agencji płatniczej

Z raciechowickich jabłek wytwarzane są przez miejscową grupę producentów znakomite soki

Z raciechowickich jabłek wytwarzane są przez miejscową grupę producentów znakomite soki

Gospodarze i goście XVI Konferencja Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego

Gospodarze i goście XVI Konferencja Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego

Konferencja odbyła się w Krakowie w terminie 11 - 13 września 2017 r.

Konferencje Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego stanowią cykliczne spotkania, podczas których przedstawiciele tych instytucji mają okazję prezentować osiągnięcia związane z obsługą działań realizowanych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konferencja miała na celu pogłębienie współpracy, wymianę doświadczeń oraz poglądów pomiędzy agencjami płatniczymi w zakresie wdrażania programów pomocowych objętych Wspólną Polityką Rolną. Konferencja była również kontynuacją niektórych tematów poruszonych podczas 15-stej Konferencji Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego zorganizowanej przez stronę litewską w 2016 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Płatniczych Państw Morza Bałtyckiego (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia), przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na sesji plenarnej oraz podczas warsztatów poruszano następujące tematy:

  • System administracji i kontroli w zakresie płatności bezpośrednich - usprawnienia w ewaluacji wniosków o płatności obszarowe;
  • Wnioski elektroniczne - ułatwienia dla beneficjentów i administracji;
  • Zasady Konkurencyjności w PROW 2014-2020 - prawo zamówień publicznych, portal ogłoszeń;
  • System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt - dostęp do bazy danych. Bezpieczeństwo żywności;
  • Zasady monitorowania i sprawozdawczości PROW 2014-2020.

Polska posiada największą liczbę gospodarstw rolnych spośród krajów, które wzięły udział w konferencji. Choć liczba gospodarstw i struktura agrarna jest nieporównywalna, to problemy są wspólne i spotkanie agencji płatniczych w Krakowie z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania naszych instytucji, głównie w obszarze usprawnienia systemów informatycznych i zwiększenia liczby wniosków składanych elektronicznie.

W podsumowaniu uczestnicy podkreślali, że Komisja Europejska wymaga obecnie bardziej skomplikowanej sprawozdawczości. Przedstawiciele wszystkich krajów uczestniczących w konferencji, zgodzili się że trzeba wspierać działania zmierzające do uproszczenia procedur. Zdaniem uczestników konferencji mogłoby to wpłynąć na bardziej efektywną obsługę rolników i przyspieszyć wypłatę środków z programów pomocowych.

Prezes łotewskiej agencji płatniczej złożył deklaracje organizacji następnej, 17-tej już konferencji, w przyszłym roku w swoim kraju.

Data wprowadzenia: 14.09.2017
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2017 12:45