Wypłata płatności obszarowych za 2016 r.

Zaorane pole

Foto. Agnieszka Zawadzka

ARiMR wypłaciła do 23 marca 2017 r. 12,4 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Maksymalna łączna kwota na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 r. wynosi 14,81 mld zł.

Wypłacono również 1 mld zł w ramach płatności ONW oraz 363,1 mln zł tytułem płatności rolnośrodowiskowych.

Łącznie zatem w ramach płatności obszarowych za 2016 rok (dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 - 2020) do 23 marca do rolników trafiło 13,76 mld zł. Realizacja dopłat rozpoczęła się 17 października 2016 roku od wypłaty zaliczek. Otrzymali je wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania dopłat bezpośrednich za 2016 r., a kontrola administracyjna ich wniosków zakończyła się pozytywnie. Zaliczki w wysokości 70 proc. należnych rolnikom płatności wypłacane były do 30 listopada 2016 r. Od 1 grudnia ARiMR realizuje płatności końcowe. Na ich wypłatę zgodnie z prawem Agencja ma czas do końca czerwca 2017 r.

Data wprowadzenia: 18.02.2017
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2017 16:03