Wielkopolskie: szkolenie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

Jerzy Czyżak - pracownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego omawiający zagadnienia związane z działaniem  "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

Jerzy Czyżak - pracownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego omawiający zagadnienia związane z działaniem "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

Licznie zebrani uczestnicy szkolenia

Licznie zebrani uczestnicy szkolenia

Mając na uwadze duże zainteresowanie ze strony potencjalnych wnioskodawców, działających w sektorze akwakultury – prowadzących chów i hodowlę ryb, ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe", 5 lutego 2018 roku w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego w Poznaniu zostało przeprowadzone szkolenie dot. zasad przyznawania pomocy w zakresie działania 2.5  ujętego w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Szkolenie otworzył Jakub Dera naczelnik Wydziału Wdrożeń Biura Wsparcia Inwestycyjnego, który poinformował zebranych, że przedmiotowe spotkanie ma na celu przygotować wnioskodawców od strony praktycznej i dokumentacyjnej  do planowanego w terminie od 13 do 28 lutego 2018 r. włącznie naboru wniosków. Podczas szkolenia zostały omówione aspekty prawne, zasady przyznawania pomocy oraz wzory wniosków i innych dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowo wspomniane zagadnienia przedstawili pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego WOR ARiMR zajmujący się obsługą wniosków  PO Rybactwo i Morze 2014-2020, Jerzy Czyżak i Dariusz Świerczyński.  Po zakończonych prelekcjach odbył się panel dyskusyjny. W trakcie jego trwania padało wiele pytań dotyczących omawianych zagadnień związanych z sektorem akwakultury oraz planowanym naborem wniosków, w tym z dostarczeniem  obligatoryjnej dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowani mogli skorzystać również z indywidualnych porad udzielanych przez pracowników prowadzących spotkanie. W przedmiotowym szkoleniu uczestniczyło ok. 50 osób.

Data wprowadzenia: 07.02.2018
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2018 10:30