Uwaga! ARiMR przypomina, że 30 czerwca br. upływa ostateczny termin przeprowadzenia operacji wycofania owoców z rynku, a 31 lipca br. jest ostatnim dniem złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia, za wycofane z rynku przez producenta owoce.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa