TVP3 Olsztyn "Opinie" i "Informacje"

Marcin Kazimierczuk - zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR w programie "Opinie"

Marcin Kazimierczuk - zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR w programie "Opinie"

oraz w programie "Informacje"

oraz w programie "Informacje"

O wypłacie zaliczek, przyjmowaniu wniosków na tworzenie grup producentów rolnych, pomocy dla gospodarstw położonych na obszarze Natura 2000 oraz wsparciu dla rybaków z zalewu Wiślanego mówi w programie "Opinie" Marcin Kazimierczuk - zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR 

https://olsztyn.tvp.pl/34810238/141117

 

O pomocy dla rybaków z Zalewu Wiślanego oraz Wielkich Jezior Mazurskich mówi w programie "Informacje" Marcin Kazimierczuk - zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR

http://olsztyn.tvp.pl/34809354/wsparcie-rybolowstwa-na-zalewie-wislanym-i-jeziorach

Data wprowadzenia: 16.11.2017
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2017 16:18