MRiRW i ARiMR uczyniło duży krok w kierunku przygotowania mapy wdrażania PROW 2014 - 2020

Prezes ARiMR Daniel Obajtek i Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki

Robocze spotkanie przedstawicieli MRiRW oraz ARiMR, ma doprowadzić do ogłoszenia harmonogramu wdrażania w 2016 roku działań należących do PROW 2014 - 2020

Kwestie przygotowania harmonogramu wdrażania w 2016 roku pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014 - 2020 oraz przeanalizowanie możliwości dokonania uproszczeń w procedurach przyznawania takiego wsparcia były omawiane podczas spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które odbyło się 29 grudnia 2015 r. w siedzibie ARiMR. Resort rolnictwa był reprezentowany przez Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego oraz kierownictwo Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW: Dariusza Niecia, Mieczysława Paradowskiego, Bartosza Szymańskiego oraz Renatę Flis. Ze strony ARiMR w spotkaniu wzięli udział prezes Agencji Daniel Obajtek, zastępca prezesa Jarosław Sierszchulski oraz dyrektorzy departamentów odpowiedzialni za wdrażania poszczególnych działań należących do PROW 2014 - 2020.

Prezes ARiMR Daniel Obajtek, podkreślił, że rolnicy i inni zainteresowani pomocą z PROW 2014 - 2020 czekają na to, aby stworzyć plan uruchamiania poszczególnych działań należących do tego programu. Taka swoista mapa drogowa, w której określone zostałyby terminy składania wniosków o pomoc,  jest niezbędna, aby rolnicy, przetwórcy czy inni beneficjenci mogli spokojnie i dokładnie przygotować wnioski o wsparcie. Prezes zaznaczył również, by przeanalizować możliwości uproszczenia na korzyść rolników procedur przyznawania pomocy. W ten sposób stworzona zostanie szansa by więcej rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, Lokalnych Grup Działania i innych beneficjentów, mogło w prostszy, szybszy i skuteczniejszy sposób skorzystać z unijnego wsparcia w ramach PROW 2014 - 2020.

Minister Ryszard Zarudzki podziękował za zaproszenie i wyraził nadzieję, że takie spotkania będą kontynuowane. Następnie strony ustaliły wstępny harmonogram uruchamiania w 2016 roku działań z PROW 2014 - 2020. Teraz zostanie on przedstawiony ministrowi rolnictwa, a po uzyskaniu akceptacji, zostanie podany do publicznej wiadomości. Przedstawiciele MRiRW oraz ARiMR ustalili, że będą kontynuować prace nad możliwością uproszczenia procedur przyznawania pomocy w ramach PROW 2014 - 2020.

Harmonogram wdrażania PROW 2014 - 2020 oraz wprowadzenie uproszczeń w procedurach ubiegania się o pomoc z tego programu, to najczęściej zgłaszane postulaty zarówno przez beneficjentów unijnego wsparcia, jak i organizacji rolniczych czy instytucji doradczych.
Warto podkreślić, że takie działanie jak przygotowanie na cały bieżący rok harmonogramu naborów wniosków o pomoc w ramach unijnych programów pomocowych jest podejmowane po praz pierwszy w historii funkcjonowania  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podobnie jak spotkania prezesa ARiMR z pracownikami biur powiatowych. Prezes Daniek Obajtek jest pierwszym prezesem Agencji, który na początku swojego urzędowania zdecydował się spotkać z przedstawicielami  wszystkich biur powiatowych w Polsce. Dotychczas takie spotkania odbyły się województwach małopolskim i mazowieckim, a kolejne są planowane.

Tekst: Paweł Wojcieszak
Zdjęcia: Paulina Furman

Data wprowadzenia: 29.12.2015
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2016 18:47