Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Są już znane stawki płatności bezpośrednich za rok 2012. Dopłaty w Polsce będą przeliczane wg kursu 4,1038 zł za euro.

Europejski Bank Centralny ogłosił 28 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2012 rok.  Kurs ten wynosi 4,1038 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.

W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,4050 zł za euro.  Kurs ten jest niższy o 0,3012 zł.
Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2012 r. wynosi ponad 3,48 mld euro, tj. ponad 14,3 miliardów złotych, przy czym 90% tej kwoty rolnicy otrzymają z budżetu UE a pozostałe 10% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego.

Po opublikowaniu kursu wymiany walut (4,1038 PLN za 1 EUR), po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2012 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekty stosownych rozporządzeń, które zakładają, że stawki poszczególnych płatności osiągną maksymalne dopuszczalne wartości.

Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich za 2012 r. zostaną opublikowane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do tego czasu podane poniżej wartości stanowią jedynie stawki proponowane przez MRiRW.

Planowane kwoty na realizację płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE - za 2012 r. w PLN

Rodzaj płatnościPlanowane kwoty na realizację poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. w PLN
Jednolita płatność obszarowa (JPO) 10 278 138 926,11 zł
Uzupełniająca Płatność Obszarowa - inne rośliny2 027 164 858,48 zł
Uzupełniająca Płatność Obszarowa - płatności zwierzęce 552 594 160,40 zł
Uzupełniająca Płatność Obszarowa - płatność do powierzchni upraw chmielu 2 759 362,29 zł
Płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu) (tytoń Virginia)127 328 602,60 zł
Płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu) (tytoń pozostały)71 582 583,40 zł
Płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi)46 239 726,55 zł
Oddzielna płatność z tytułu cukru654 112 889,60 zł
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)27 557 017,00 zł
Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich78 792 960 zł
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych123 114 000,00 zł
Płatność do krów 187 133 280,00 zł
Płatność do owiec7 891 607,40 zł
Płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu)119 153 833,00 zł

Planowane stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. w PLN:

 • Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 731,72 PLN/ha;
 • uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 211,80 PLN/ha;
 • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 276,38 PLN/ha;
 • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - 307 PLN/ha;
 • płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 502,60 PLN/tonę;
 • płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 5,86 PLN/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,10 PLN/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
 • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 162,10 PLN/tonę;
 • oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich - 2 785,45 PLN/ha;
 • płatność cukrowa - 52,44 PLN/tonę;
 • płatność do krów - 584,79 PLN/szt.;
 • płatność do owiec - 123,11 PLN/szt.;
 • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 591,41 PLN/ha;

ARiMR, zgodnie z przepisami, rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od 3 grudnia 2012 r.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa także naliczanie tegorocznych płatności dla rolników, którzy gospodarują w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie (tzw. dopłaty ONW). Ich wypłata rozpocznie się, zgodnie z unijnym prawem, już od 16 października 2012 r. Na realizację tych płatności przeznaczono 1,3 mld zł.

Data wprowadzenia: 28.09.2012
Data ostatniej modyfikacji: