Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Aktualności

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014 - 2020
24.11.2015

Od 19 października do 17 listopada 2015 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z hodowlą bydła mięsnego,

17 listopada 2015 r. był ostatnim dniem, w którym można było składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"...[więcej]

Agencja wypłaca wsparcie rolnikom którzy ponieśli straty z powodu suszy oraz producentom czarnej porzeczki
24.11.2015

Plantatorzy czarnej porzeczki, którzy ponieśli starty z powodu niskich cen tych owoców oraz rolnicy, którzy z powodu suszy zebrali mniejsze plony otrzymują z ARiMR pomoc finansową.

Agencja zakończyła weryfikację wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, którym tegoroczna susza zniszczyła w znacznym stopniu plony oraz plantatorom czarnej porzeczki, którzy z powodu niskich cen ponieśli straty finansowe i rozpoczęła wypłatę...[więcej]

ARiMR pomaga rolnikom z terenów objętych programem bioasekuracji
20.11.2015

Dzięki wdrożeniu w woj. podlaskim programu bioasekuracji udało się zatrzymać, przenoszoną przez dziki, chorobę ASF (afrykański pomór świń).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca wsparcie rolnikom, którzy nie zdecydowali się na wdrożenie w swoich gospodarstwach programu bioasekuracji. Program ten wprowadzony został w następujących czterech powiatach województwa...[więcej]

ARiMR przystępuje do zawierania umów na dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2016 r.
17.11.2015

ARiMR pokryje za rolników część lub całości kosztów związanych z utylizacją: owiec,

12 firm złożyło w ARiMR wnioski o świadczenie w 2016 roku usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich. Usługi te polegają na zbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie...[więcej]

Krzysztof Jurgiel ministrem rolnictwa
16.11.2015

Logotyp Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał dzisiaj na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Źródło: MRiRW [więcej]

Poprzednia